Az októberi feldolgozóipari jelentés eredményei

Legújabb jelentésünk meglehetősen borús hangulatot fest, a megkérdezett vállalatok körében nagyfokú bizonytalanság tapasztalható a jövőt illetően, miközben a jelenlegi helyzetet még nem érzékelik drámaian a cégvezetők. A legnagyobb problémát az általános gazdasági környezet bizonytalansága jelenti, de a gyorsan romló finanszírozási lehetőségek is egyre nagyobb gondot okoznak. A feldolgozóipari vállalatok helyzete és rövid távú kilátásai 2022/Q3 című kiadvány letölthető innen.

A Kopint-Tárki 2022/3 konjunktúrajelentése

Megjelent a Kopint-Tárki 2022/2 konjunktúrajelentése „A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2022 őszén” címmel. A világgazdasági kilátások nyár óta jelentősen romlottak. Az év közepére a magas infláció, a továbbra is fennálló szállítási szűk keresztmetszetek és az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása következtében a globális növekedés jelentősen lelassult. Az idei év második negyedévében a magyar gazdasági növekedési ütem csak mérsékelten lassult – 6,5%-ra. Ezt mindenekelőtt az év eleji masszív kormányzati kifizetések nyomán példátlanul felgyorsuló fogyasztási dinamika második negyedévre való áthúzódása tette lehetővé. Az év további felében ugyanakkor be fog következni a háztartások fogyasztásának erőteljes lefékeződése. A Kopint-Tárki 4%-on tartja GDP-növekedési előrejelzését, 2023-as előrejelzését pedig ±0,5%-ra csökkenti. A jelentés itt, a sajtóösszefoglaló itt, a prezentáció pedig itt tölthető le.

Tanulmány: A COVID-19, a fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlődés Magyarországon

Megjelent intézetünk szerzőitől ‘A COVID-19, a fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlődés megjelenése a versenyképességben Magyarországon’ című, a Költségvetési Tanács megbízásából készült tanulmány, Vakhal Péter szerkesztésében. A tanulmány célja, hogy megállapítsa a járvány hazai gazdaságon és társadalmon hagyott nyomának mélységét, és annak hatását a hosszú távú fenntarthatóságra. A kutatás vizsgálja az államháztartás helyzetének alakulását, a hazai vállalati demográfia és jövedelmezőség alakulását a járványügyi intézkedések kihirdetése utáni időszakban, valamint kitekint a digitalizációs fejlettség és a karbonsemlegesség témájára is.

A júliusi feldolgozóipari jelentés eredményei

A hazai feldolgozóipari vállalatok jelenleg nincsenek kedvezőtlen helyzetben, azonban a külső körülmények romlása folyamatosan fokozza a bizonytalanságot. A rendelésállomány jelenleg biztosítani látszik, hogy az idei évben még növekedni tudnak a vállalatok feltéve, ha a külső körülmények nem romlanak hirtelen és drámaian. A feldolgozóipari vállalatok helyzete és rövid távú kilátásai 2022/Q2 című kiadvány letölthető innen.

A Kopint-Tárki 2022/2 konjunktúrajelentése

Megjelent a Kopint-Tárki 2022/2 konjunktúrajelentése „A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2022 nyarán” címmel.

Magyarországon az év eleji masszív kormányzati kifizetések a magánfogyasztás példa nélkül álló emelkedését generálták, ami – a szintén jó ütemben bővülő vállalati és háztartási beruházásokkal karöltve – 8,2%-os GDP-növekedést tettek lehetővé az idei első negyedévben. A 10% fölé emelkedő infláció és a júniusban szintet lépő jegybanki kamatemelés, világgazdasági szinten pedig az amerikai FED immár agresszív kamatemelési politikája, illetőleg az orosz-ukrán háború potenciálisan robbanásveszélyes következményei által keltett recessziós aggodalmak apasztják a háztartások vásárlóerejét, rontják a vállalatok beruházási kedvét, és meggátolják az export nekilendülését. A Kopint-Tárki 4%-on tartja GDP-növekedési előrejelzését. 

A jelentés itt, a sajtóösszefoglaló itt, a prezentáció pedig itt tölthető le. A sajtótájékoztató felvétele elérhető itt

Megjelent a Eurofound 2022-es éves jelentése a minimálbérekről

A jelentés Magyarországról szóló tartalmait a Kopint-Tárki munkatársai dolgozták ki. “Öt közép- és kelet-európai tagállamban a kötelezően előírt ráták növekedése elérte a két számjegyű értéket: a legjelentősebb előrelépés Magyarországon történt (+19% felett),” olvasható az összehasonlító tanulmányban. A teljes publikáció letölthető itt.

A Kopint-Tárki 2022/1 konjunktúrajelentése

Megjelent a Kopint-Tárki 2022/1 konjunktúrajelentése „A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2022 tavaszán” címmel. 

A szárnyaló energiaárak, emelkedő élelmiszerárak környezetében ismét nagy a bizonytalanság az idei magyar növekedési kilátásokat illetően, az orosz támadás hatására. Felhasználási oldalon a magánfogyasztás, termelési oldalon a szolgáltatások húzzák a növekedést, míg az árak minden ágazatban gyors ütemben emelkednek.

A jelentés itt, a sajtóösszefoglaló itt, a prezentáció pedig itt tölthető le. A sajtótájékoztató felvétele elérhető itt