2020.12. 09. Eurofound: Az alkalmazottak figyelemmel kísérése és felügyelete

Megjelent az Eurofound „Az alkalmazottak figyelemmel kísérése és felügyelete: A digitalizáció kihívásai” című tanulmánya. A Kopint-Tárki közreműködésével készült jelentés azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az EU egyes tagállamai hogyan kezelik a technológiai változások által megnyitott lehetőségeket a munkavállalók megfigyelésére és felügyeletére. Megállapítja, hogy az EU tagállamaiban a szabályozási rendelkezések gyakran nem felelnek meg a technológiai fejlődésnek. A nemzeti szabályozási keretrendszernek jövőbiztosnak kell lennie, és válaszolnia kell az új digitális technológiák kihívásaira.

Link: Employee monitoring and surveillance: The challenges of digitalisation