2021-2022: “WorkTransitionCEE – A szociális párbeszéd megújítása a munka új világában. Munkahelyi átmenet és digitalizáció két iparágban Közép-Kelet Európában – Romániában, Magyarországon és Szlovákiában”

A szociális partnerek konzorciumának tagjai a román Concordia vezetésével arra vállalkoztak, hogy bemutassák, milyen kihívást, kockázatokat és lehetőségeket jelent az okos technológiák egyre szélesebb körű alkalmazása (Ipar 4.0) térségünkben. A projekt vizsgálja a digitális készségek és képességek jelentőségét, és azt, hogy miként lehetséges a szociális párbeszéd erősítése nemzeti és ágazati szinten, az ágazati jellemzők alaposabb megértése segítségével.
Mindhárom országban két ágazat, hazánkban a gépjármű- és alkatrészgyártás valamint a fémipar területén folyik a vizsgálat. Magyarországot a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a Vasas Szakszervezet képviseli a konzorciumban.


A projekt célja annak tudatosítása mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében, hogy a munkahelyek átalakulása szempontjából az elkövetkező két év kritikus a munka világában, szükség van az európai szociális párbeszédben való aktív részvételre valamint a digitalizációról szóló autonóm keretmegállapodásban foglaltak magunkévá tételére.


A projekt várható eredménye, hogy sikerül majd olyan megalapozott ajánlásokat tenni, amelyek mind országos, mind ágazati szinten rávilágítanak arra, hogy a digitalizáció/automatizáció rohamos fejlődésében rejlő potenciális előnyök csak az érintettek folyamatos és dinamikus át- és továbbképzése révén aknázhatók ki.
A Kopint-Tárki az (MGYOSZ alvállalkozójaként vesz részt a munkában. Ennek keretében a feladata:

 1. Adatgyűjtés
  • A szakirodalom feldolgozása, a releváns stratégiák bemutatása
  • Mélyinterjúk vállalati döntéshozók és érdekképviseleti szervek képviselőivel
  • A gépjármű- és alkatrészgyártás valamint a fémipar területén leginkább érintett munkakörök és szakmák körének meghatározása
  • A munkavállalók és a munkáltatók körében elvégzendő felmérés kérdőíveinek összeállítása
 2. Adatelemzés
  • A kérdőívekre beérkező válaszok elemzése
  • Értékelő tanulmány készítése
  • Javaslatok megfogalmazása a döntéshozók és a szociális partnerek számára

A projekt honlapja: https://worktransition.eu/

Megrendelő:
Európai Unió
Időtartam:
2021 április – 2023 január
Projektvezető:
Vakhal Péter
Résztvevők:
Bogó Rozália, Matheika Zoltán