31. sz. Hamar Judit (1999): A külföldi működőtőke beáramlásának területi és szektorális jellemzői Magyarországon