A fejlesztések hatása a fogyatékos személyek életminőségének javítására

Az értékelő jelentés célja a fogyatékos személyeknek Európai Uniós forrásból a 2014-20-as időszakban nyújtott szakmai támogatások, valamint a közszolgáltatások fejlesztésének és hozzáférhetőségének javítását célzó támogatások (kitagolást/közösségi befogadást is beleértve) eredményeinek és hatásainak értékelése, a megvalósítás tapasztalatainak feltárása, és mindezek alapján javaslatok megfogalmazása. 

A jelentés fókuszában a fogyatékos emberek életminőségének javulását célzó fejlesztések vizsgálata áll. Az értékelés fő kérdése az, hogy ezek a konstrukciók mely területeken és milyen mértékben járultak hozzá az érintett célcsoport életminőségének javulásához.

Elemezzük a foglalkoztatási ráta, valamint a 2020-as és az EU 2030-as szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának (AROPE) arányának és összetevőinek múltbeli tendenciáit, és elemezzük ezek összefüggéseit uniós és tagállami szinten. Megvizsgáljuk továbbá az e mutatók és néhány kulcsfontosságú demográfiai, gazdasági és szociálpolitikai intézkedés közötti kapcsolatokat. Elemzésünk főként az Eurostat által gyűjtött mennyiségi adatokra épül (főként az EU-LFS és az EU-SILC alapján), de más adatforrásokat is felhasználunk.

Az értékelő jelentés a területet meghatározó főbb szakpolitikai, stratégiai dokumentumok, korábbi értékelések és releváns adatbázisok elemzése mellett jelentősen támaszkodik a szakértőkkel, kedvezményezettekkel és fogyatékos emberekkel (tapasztalati szakértőkkel) készített interjúkra.

Megrendelő:
Magyarország Miniszterelnöksége
Időtartam:
2023. november
Projektvezető:
Nagy Katalin
Résztvevők:
Gábos András, Giflo H. Péter