A költségvetési pozíciót befolyásoló világgazdasági feltételek

A tanulmány áttekintést nyújt a világgazdaság középtávú folyamatairól és ezeknek a magyar gazdaságra (növekedésre), államháztartásra gyakorolt hatásáról.

A tanulmány négy fejezetből áll. Az első fejezet a világgazdaságban a növekedési feltételek alakulását vizsgálja a 2010-es évek második felében, különös tekintettel:

  • a megélénkült globális növekedés középtávú lassulása irányába ható tényezők
  • új típusú kockázatok megjelenése az elmúlt öt évben: kereskedelempolitikai feszültségek, Brexit folyamata, amerikai külkapcsolatok kiszámíthatatlansága
  • a nemzetközi pénzügyi környezet jelenlegi trendjei és a várható változások makrogazdasági hatásai: monetáris politika szigorodásának következményei, kockázatkerülés a befektetők körében, tőkekiáramlás a feltörekvő piacokról, részvénypiaci kockázatok
  • növekedési kilátások és kockázatok főbb régiónként.

A második fejezet a magyar külkereskedelem szerkezetét és dinamikáját elemzi:

  • a magyar export regionális szerkezete, földrajzi koncentráltsága, különös tekintettel a növekedési pólusokra
  • a magyar import regionális szerkezete, földrajzi koncentráltsága
  • a magyar export illeszkedése a világgazdasági átrendeződésekhez.

A harmadik fejezet a magyar export és import áruszerkezetét és annak változásait vizsgálja a különböző külkereskedelmi relációkban.

A negyedik fejezet a világgazdasági és kereskedelmi folyamatok fiskális és pénzügyi aspektusát mutatja be

  • az államháztartási egyenleg és államadósság
  • a cserearányok változásának a hatása a nemzetgazdaság reáljövedelmére.

A nettó export hatása a fizetési mérlegre és nettó külső kötelezettségállomány változására 2010 és 2017 között.

Megrendelő:
Költségvetési Tanács, a KVT/51-1/2018. szerződés alapján
Időtartam:
2018
Projektvezető:
Nagy Katalin
Résztvevők:
Nagy Ágnes, Palócz Éva, Vakhal Péter
Dokumentumok: