A koragyermekkori szolgáltató rendszer fejlesztése és hátránykompenzáló szerepének értékelése

A koragyermekkori szolgáltató rendszer fejlesztése és hátránykompenzáló szerepének értékelése című jelentésben a 2014-2020-as fejlesztési ciklus húsz felhívását vizsgáltuk. Ezek közül tíz EFOP és két EFOP-VEKOP felhívás elsődlegesen a társadalmi felzárkózást, hat TOP és két VEKOP felhívás a szülők munkavállalását támogatja.

Az értékelés során a felhívások szakpolitikai környezetére, a 2014-2020-as fejlesztési időszak eredményeire és hiányaira fókuszáltunk. Vizsgáltuk a források felhasználását, a számszerűsíthető kimeneteket, a célcsoportok jellemzőit, a szolgáltatások minőségére és elérhetőségére gyakorolt hatásokat, a megvalósítást akadályozó tényezőket, a fejlesztések és a források területi célzottságát és fenntarthatóságát. A két terület szakpolitikai hátterét, környezetét együttesen elemeztük, a többi értékelési szempont esetében alapvetően külön vizsgáltuk az EFOP és az EFOP-VEKOP, valamint a TOP és a VEKOP felhívásokat. AZ EFOP esetében, bár igyekeztünk minden felhívásról átfogó képet adni, a koragyermekkor szempontjából leginkább releváns beavatkozásokra fókuszáltunk.

Megrendelő:
Magyarország Miniszterelnöksége
Időtartam:
2023. november
Projektvezető:
Nagy Katalin
Résztvevők:
Farkas Zsombor, Gábos András, Hárs Ágnes, Kisgyörgy Orsolya