A magyarországi külföldi vállalatokhoz való beszállítások helyzete és lehetőségei

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, mely tényezők akadályozzák a magyar vállalatok nagyobb mértékű beszállítói tevékenységét a Magyarországon működő külföldi autóipari leányvállalatokhoz (az OM-ekhez) és milyen lépéseket kellene tenni a beszállítói szerep erősítése érdekében.

A tanulmány bemutatja a nemzetközi tőkeáramlás aktuális trendjeit, különös tekintettel a gépjárműgyártásra, majd ismerteti a beszállítói követelmények jellegzetességeit, a termelési struktúra szintjeit, a beszállítói rendszer sajátosságait.

A magyar vállalatok beszállítói képességei között megvizsgálja a magyar vállalati szerkezet hatásait, a fontosabb vállalatcsoportos gazdasági mutatókat és a beszállítói életpályákat.

Az utolsó fejezet az állami segítség lehetséges formáit vizsgálja, a Beszállítói programok jellemzőit és hatásait. Bemutatja a nemzetközi tapasztalatokat és legjobb gyakorlatokat, az állam szabályozási feladatait.

A mellékletben felsorolja azokat a magyarországi vállalatokat, amelyek első szintű beszállítók a nagy gépjárműgyártókhoz Magyarországon. Túlnyomó részük maga is külföldi vállalat, amely az OM-ek állandó beszállítója (ún. konvojvállalatok).

A hazai vállalatok számára a második és alacsonyabb szintű beszállítói státusz érhető el reálisan, de még ez sem könnyű. A nemzetközi és a hazai tapasztalatok szerint elsősorban azoknak a vállalatoknak van esélyük komoly beszállítói pozíciókra, amelyek legalább 50 főt alkalmaznak és árbevételük eléri a legalább 500 millió forintot. Ebből azonban Magyarországon nagyon kevés található, sőt, számuk még csökkenő is.

A magyar beszállítások az országban letelepedett külföldi vállalatokhoz mind mennyiségben, mind minőségben messze elmaradnak a lehetőségektől. Ennek oka főként az, hogy hiányzik, sőt folyamatosan zsugorodik az a hazai közép-, nagyvállalati réteg, amely alkalmas, vagy alkalmassá tehető lenne magasabb hozzáadott értéket képviselő, ennek következtében stabil beszállítói pozíciók elnyerésére. A beszállítói hierarchia legalsó szintjén ugyan jelentősebb számú vállalatnak sikerült megkapaszkodnia, ezek azonban bármikor lecserélhetők, pozíciójuk nem stabil.

Letölthető: VOSZ KT beszállítói tanulmány

Megrendelő:
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Időtartam:
2012. november
Projektvezető:
Palócz Éva
Résztvevők:
Klauber Mátyás, Nagy Ágnes, Palócz Éva, Vakhal Péter