A mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat helyzetértékelése

A 2000-es években folytatódott a mezőgazdaság GDP-részarányának csökkenése, és az élelmiszeripar részesedése is rendkívül alacsony. Különösen az utóbbi nem természetes folyamat eredménye, hanem a hazai élelmiszeripar gyenge pozíciójával magyarázható. A mezőgazdasági termelők összetétele több szempontból kedvezőtlen: a mezőgazdasági területek több mint 40%-át szakmai képzettséggel nem rendelkező gazdálkodók művelik. A műszaki háttér megfelelő fejlesztését, a megfelelő mértékű műtrágya, növényvédőszer-felhasználást – vagy ez utóbbi alternatívájaként az integrált növényvédelem terjedését – egyaránt gátolja az ágazatra jellemző forráshiány. Mind az öntözési rendszerek, mind pedig a logisztikai hálózat rendkívül alulfejlett, és ez egyfelől az indokoltnál is jobban kiszolgáltatja az ágazatot az időjárás ingadozásainak, másfelől nehezíti az exportpiacok elérését.

Megrendelő:
Magyar Fejlesztési Bank
Időtartam:
2012
Projektvezető:
Nagy Ágnes, Palócz Éva, Szabó Márton
Dokumentumok: