A tagállamok kötelezettségteljesítéseinek vizsgálata a vállalkozások engedélyeztetéséről (angolul)

A tanulmány azt vizsgálta, hogy a Versenyképességi és Innovációs Programban résztvevő tagországok (az EU 28, illetve Albánia, a volt Jugoszláv Macedón Köztársaság, Izland, Izrael, Törökország, Liechtenstein, Montenegró, Norvégia, Szerbia) mennyire tesznek eleget a vállalkozási engedélyeztetésre vonatkozó kötelezettségeiknek. A tanulmány eredményei az Európai Bizottság azon riportjába kerültek bele, ami az EU Versenyképességi Tanácsának 2014 májusi találkozójára készült.

Az engedélyeztetés a teljes “csomagot” jelenti a kötelező engedélyek, bizonyítványok, hitelesítések, felhatalmazások, és egyéb engedélyhez kapcsolódó dokumentumok, eljárások teljesítése.

A tanulmány a következő témákra fókuszált:

  • A nemzeti szakpolitikában megfigyelhető trendek
  • A kötelező engedélyek a vállalkozási tevékenység folytatásához az öt viszonyítási modellbe tartozó cég esetében
  • A határokon átnyúló működéshez szükséges engedélyek
  • Az engedélyek megszerzésével járó anyagi és egyéb terhek és  bonyodalmak
  • Az engedélyek és jogosítványok megszerzéséhez szükséges idő.

A tanulmány az EU tagállamok és egyéb országok vállalásainak teljesítését vizsgálja arra vonatkozóan, hogy a különféle szakmák képviselőinek mennyi időbe telik engedélyt szerezni a vállalkozásuk elindításához 2014 kezdete óta.

Megrendelő:
European Commission, DG Enterprise and Industry
Időtartam:
2014
Projektvezető:
Ádám Zoltán