A társadalmi befogadás intézkedéseiben hátrányos helyzetű személyeket célzó foglalkoztathatósági támogatások értékelése

A társadalmi befogadás intézkedéseiben hátrányos helyzetű személyeket célzó foglalkoztathatósági támogatások kapcsán két operatív program, az EFOP és a kapcsolódó VEKOP egyes intézkedéseit vizsgáltuk.

Az értékelés fókuszában a munkaerőpiactól legtávolabb levők, a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítése érdekében megvalósított programok értékelése állt. A programok célcsoportjába azon hátrányos helyzetűek tartoznak, akiknek a munkaerőpiacra való belépése valamilyen szempontból nehézséget okoz, ezért a sikeres munkavállalás érdekében támogatásra van szükségük. Az értékelés során vizsgált célcsoportot a megváltozott munkaképességű emberek, a romák és ezen belül kiemelten a roma nők, egyéb, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek, illetve a fogvatartottak és szabadultak jelentik. Az értékelést ezen célcsoportok mentén végeztük el. A vizsgált 13 felhívásból 7 kiemelt projekt, 2 egyszerűsített eljárás rend szerint és 4 standard eljárás rend szerint megvalósuló vagy megvalósított konstrukció volt. Az értékelés összességében 243 leszerződött projektet fedett le.

Pályázati oldal

Időtartam:
2023. augusztus
Projektvezető:
Nagy Katalin Klára
Résztvevők:
Hárs Ágnes, Gábos András, Kisgyörgy Orsolya, Tomka Zsófia