Az egész életen át tartó tanulást segítő intézkedések értékelése a releváns EFOP beavatkozások tükrében

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a 2014-2020-as programidőszakban a kulturális intézményrendszer szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztései által az egész életen át tartó tanulást segítő intézkedések terén milyen fejlesztések valósultak meg, és azok milyen eredményekkel jártak. Az értékelés az EFOP nyolc és a kapcsolódó VEKOP egy intézkedését vizsgálja. A kilenc konstrukció közül hat ESZA és három ERFA finanszírozásból valósult meg. A vizsgált konstrukciók által érintett beavatkozási területek a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekeknek akompetenciafejlesztését, a múzeumi és könyvtári területen a szakmai továbbképzések rendszerének fejlesztését, a nem formális oktatási módszerek terjesztését, a kulturális intézményekben megvalósuló, az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatását, új típusú tanulási formák kialakítását, a kulturális intézményekben (közművelődési intézményekben,muzeális intézményekben könyvtárakban és levéltárakban, előadó-művészeti szervezetekben) informális és formális tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések támogatását, a hátrányos helyzetű munkavállalók számára alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő képzéseket, munkagyakorlat biztosítását, valamint a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetését támogatják.

Az értékelés által vizsgált kilenc konstrukció az egész életen át tartó tanulás 2014-2020 időszakra vonatkozó keretstratégiájának csak bizonyos elemeit érinti.

Pályázati oldal

Megrendelő:
Magyarország Miniszterelnöksége
Időtartam:
2023. november
Projektvezető:
Nagy Katalin Klára
Résztvevők:
Hárs Ágnes, Kovács Nóra Noémi, Majsai Réka, Rosta Helga
Dokumentumok: