Egy mikromegalapozású makrogazdasági modell, továbbá egy háztartási dinamikus/viselkedési mikroszimulációs modell kidolgozása

A projekt a Kopint-Tárki vezetésével, 4 intézet nemzetközi együttműködésében jött létre: a dublini Teagasc Mellows Campus (a téma egyik legkiválóbb szakértője Cathal O’Donoghue személyében), a prágai OGResearch, valamint a magyar IID és a CEE Bills vett részt a projekt kivitelezésében.  

A projekt célja egy olyan modellrendszer kifejlesztése, amely alkalmas a külső vagy belső gazdasági sokkok, valamint a gazdaságpolitikai intézkedések komplex, közvetlen és közvetett, gazdasági-társadalmi hatásvizsgálatára. A makrogazdasági modellnek alkalmasnak kell lennie a jelenleg rendelkezésre álló ECOS-TAX modell bázisán kidolgozandó háztartási dinamikus/viselkedési mikroszimulációs modell integrálására, a lakossági jövedelmek, a fogyasztás és a munkaerőkínálat és –kereslet változásainak a makrogazdasági modellbe való beépítésére, a mikromodellel való interaktív kommunikációra. 

Ennek érdekében a projekt keretében kidolgozásra került  

  1. Egy makrogazdasági előrejelzésre és hatásvizsgálatra alkalmas makromodell-rendszer 
  1. Egy háztartási dinamikus/viselkedési mikroszimulációs modell-rendszer és annak jövedelmi, fogyasztási, munkaerőpiaci és dinamikus elemei  
  1. A két modellrendszer interaktív összekapcsolásának, a közöttük való adatáramlásnak az adattartalmi, logikai és informatikai megoldása.  

A projekt összetett célját, azaz a makrogazdasági előrejelző és hatásvizsgálati funkciók teljesítését, valamint a mikromodellel való integrálhatóság elérését a két makromodell együttesen tudja biztosítani. A két modell alkalmazása és együttműködése teremti meg azt az optimális megoldást, amely a különböző makrogazdasági modellek előnyeit egyesítve, koherens módon biztosítja az elméleti megalapozottság (koherencia, magyarázóképesség) és az empirikus relevancia (a múltbeli és jövőbeni folyamatokat megfelelő pontossággal leíró képesség) kombinációját.  

Megrendelő:
KIH ÁROP
Időtartam:
2013
Projektvezető:
Palócz Éva
Résztvevők:
Cathal O’Donoghue (Teagasc Mellows Campus, Dublin), Palócz Éva, Szilágyi Katalin (OGResearch, Prága), Révész Tamás (KKIKKA: Budapesti Corvinus Egyetem Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek Központja Alapítvány), Miski Zoltán (CEE Bills Kft.) és Jingjing Li (Ausztrália)
Dokumentumok: