András Köves

andras.koves@kopint-tarki.hu

+36 1 3092639

Iskolák:

 • 1956-60 MKKE Budapest – közgazda
 • 1965 egyetemi doktor
 • 1975 közgazdaságtudományok kandidátusa
 • 1993 akadémiai doktor

Munkahelyek:

 • 2007-:    Kopint-Tárki Zrt. tudományos tanácsadó
 • 2002-2007: Kopint-Datorg Rt. tudományos tanácsadó
 • 1987-2002: Kopint-Datorg Rt. vezérigazgató-helyettes
 • 1981-1987: Konjunktúra- és Piackutató Intézet igazgatóhelyettes
 • 1978-1980: Konjunktúra- és Piackutató Intézet főosztályvezető
 • 1973-1978: MTA Közgazdasági Információs Csoport tud. főmunkatárs
 • 1960-1973: Külügyminisztérium főelőadó

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz: kiváló

Fontosabb kutatások, publikációk:

Olaj és gazdaság. Megjegyzések az orosz gazdasági fejlődés néhány vitatott kérdéséhez. Külgazdaság, 2005/4, pp. 32-53.

Külkereskedelmi reorientáció a kilencvenes években. Versenyképesség és kreativitás. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok. 5. Program. Oktatási Minisztérium, 2003. pp. 86-94.

A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra. I. Kontinuitás és diszkontinuitás a külkereskedelmi kapcsolatokban. Közgazdasági Szemle, 2003. júliusaugusztus, pp. 635-653.

A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra. II. rész. Reorientáció után – a tagság küszöbén. Közgazdasági Szemle, 2003. szeptember, pp. 765-778.

Folyamatosság vagy változás: gazdaság és gazdaságpolitika Bokros után. Társadalmi Szemle, 1996. augusztus-szeptember, pp. 5-20.

Egy alternatív gazdaságpolitika szükségessége és lehetősége. Külgazdaság, 1995. június, pp. 4-17.

Fordulópont a magyar gazdaságpolitikában? Társadalmi Szemle, 1995. augusztusszeptember, pp. 37-43.

A “Nagy Ugrástól” a hétköznapok felé: a kelet-európai átmenet gazdaságpolitikájának néhány kérdése. Külgazdaság, 1994. augusztus, pp. 4-19.

Central and East European economies in transition : the international dimension. Westview Press. Boulder-Oxford. 1992.

Külgazdasági liberalizálás: nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaságpolitika (társszerk: Márer Pál), KOPINT-DATORG és KJK, 1991. 360 p.

Economic Liberalization in Eastern Europe and in Market Economies (with Paul Marer) In: Foreign Economic Liberalization – Transformations in Socialist and Market Economies Westview Press. 1991. pp. 15-36.

Foreign Economic Liberalization – Transformations in Socialist and Market Economies. Coedited with Paul Marer. Westview Press. Boulder-San Francisco-Oxford. 1991. 288 p.

Hungary’s Eastern Economic Relations: A Time of Change. In: Economic Commission for Europe. Economic Studies No.2. Reforms in Foreign Economic Relations of Eastern Europe and the Soviet Union. New York 1991. pp. 139-145.

Present Situation of Intra-CMEA Relations. OECD Working Party of the Trade Committee East-West Trade TD/TC/WC (90) 58. September 1990.

Intra-CMEA Trade: Old Problems and New Dilemmas. In: Eastern Europe and the USSR. Economic Structure and Analysis: The Economist Intelligence Unit. Regional Reference Series May 1988. pp. 21-26.

The CMEA Countries in the World Economy: Turning Inwards or Turning Outwards. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1985. 248 p.

“Implicit szubvenciók” és a KGST-n belüli gazdasági kapcsolatok néhány kérdése. Közgazdasági Szemle, 1984. október. 1235-1244 old.

„Implicit subsidies” and Some Issues of Economic Relations within the CMEA. Acta Oeconomica, Vol. 31. No 1-2 (1983)

A világgazdasági nyitás: kihívás és kényszer. KJK, 1980. 421 old