Wage level and wage dynamics in the chemical industries (in Hungarian)

Az elemzés célja annak vizsgálata, hogy milyen tendenciák tapasztalhatók 2014-17 között a vegyipari kötődésű ágazatok bér- és foglalkoztatási mutatóiban, és ezek alapján milyen trendek valószínűsíthetők a következő években, elsősorban 2018-ban. A tanulmány a vegyipari ágazatok bér- és munkaerő-piaci tendenciáit összeveti a versenyszféra és a feldolgozóipar átlagával, mivel a vegyipari munkaerő-piaci fejleményeknek bizonyos mértékig alkalmazkodniuk kell a nemzetgazdasági szintű változásokhoz. A bérek alakulását két oldalról, a KSH bérstatisztikai adataira támaszkodva, illetőleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Bértarifa felvétele, hivatalos nevén „Egyéni bérek és keresetek statisztikája” alapján elemezi.

Megvizsgálja, hogy önmagukban a kötelező minimálbéremelések milyen hatással voltak 2017-ben a vizsgált ágazatok béremelkedésére. Arra kérdésre keresi a választ, hogy ha a munkaadók kizárólag a kötelező minimálbér-emeléseket hajtották volna végre 2017-ben és a nem érintett béreket változatlanul hagyták volna, az a teljes bértömeg mekkora emelkedését okozta volna. Kiszámítja, hogy a vizsgált ágazatokban mekkora volt 2017-ben a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a parciális hatása.

Client:
Trade Union of Chemical and Energy Industry Workers and related Industries
Duration:
2017
Project leader:
Éva Palócz, Zoltán Matheika
Dokuments: