2014-2017: EURA-NET – Transznacionális migráció átalakulóban: az időszakos mobilitás transzformatív jegyei

Az EURA-NET multidiszciplináris projekt tudományosan megalapozott és innovatív keretekbe ágyazva vizsgálta az időszakos transznacionális migráció transzformatív jegyeit és annak a fejlődésre gyakorolt hatásait a magasan iparosodott társadalmakban, az átalakuló országokban (pl. feltörekvő gazdaságokban, átmeneti országokban) és a fejlődő országokban egyaránt. 

A kutatás a nemzeti és a nemzetközi migrációval foglalkozó szakembereknek kívánt segítséget nyújtani azoknak a kérdéseknek a kezelésében, amelyek az egyre inkább összekapcsolódó és demográfiai szempontból mobil világ körülményei között merülnek fel. A Kopint-Tárki négy munkacsoportban vett részt az ötből (WP1, WP2, WP3, WP5) és az egyik tudományos konferencia szervezője volt Magyarország szerepéről a nemzetközi időszakos migrációban.