2018-2025: Eurofound Partner Hálózat (NEC)

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)  az Európai Unió ügynöksége, amelynek célja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek támogatása annak érdekében, hogy Európa intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érjen el.

Tudásbázisának részeként az Eurofound rendelkezésére áll egy országos kapcsolattartó hálózat, amely valamennyi tagállamot és Norvégiát is lefedi. 2018 és 2021 között Magyarország kapcsolattartója a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet és partnere, a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány.

  • A nemzeti kapcsolattartók által beküldött adatok segítségével az Eurofound feltérképezi és összehasonlítja a munkaügyi viszonyok, a munkafeltételek, a munkaerőpiacok és a foglalkoztatás, valamint más szociálpolitikai területek szabályozását, szakpolitikáit és gyakorlatait.
  • A nemzeti kapcsolattartók rendszeresen beszámolnak a munka világában bekövetkezett változásokról és szerkezetátalakításokról is, ezek az EurWORK és az EMCC információbázisait gazdagítják. A beszámolók rendszeres jellege egyes területeken hosszabb megfigyelési sorozatot eredményezhet, így a tendenciák leírhatóvá válnak például a fizetések, a munkaidő és a kollektív tárgyalások területén. A kapcsolattartók a reprezentativitási tanulmányokhoz is biztosítják az országos adatokat.
  • A NEC kapcsolattartók saját országuk nagyobb szerkezetátalakítási ügyeiről is beszámolnak, szerkezetátalakítási támogatásokról és jogi eszközökről szóló információkkal szolgálnak. Az Eurofound felületeinek rendszeres frissítése mellett a kapcsolattartók országaikra vonatkozó információkat is szolgáltatnak konkrét kutatási kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket összehasonlító áttekintésben, vagy szélesebb látószögű kutatási jelentésekben tesz közzé az Eurofound.
  • Az európai szintű hálózatban való részvétel egyedülálló lehetőséget biztosít a kapcsolattartóknak arra, hogy megosszák szakértelmüket, és hozzájáruljanak a vitákhoz, többek között az EU foglalkoztatási és szociálpolitikai menetrendjével kapcsolatos témákban.

A KOPINT-Tárki munkatársainak közreműködésével megjelent kiadványok:

Kerckhofs, Peter; Krokovay, Nora; Gustafsson, Anna-Karin – Eurofound (2021) Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector, Sectoral social dialogue series, Dublin.

Krokovay, Nóra – Eurofound (2021). COVID-19 EU PolicyWatch database – Cases from Hungary.

Krokovay, Nóra – Eurofound (2021): Policy responses from governments and social partners to the COVID-19 pandemic.

Hárs, Ágnes – Eurofound (2021) Hungary: Working life in the COVID-19 pandemic 2020. Dublin.

Megrendelő:
Eurofound
Időtartam:
2018-2025
Projektvezető:
Krokovay Nóra
Résztvevők:
Bogó Rozália, Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Palócz Éva és esetenként külső szakértők