Felmérés és tanulmány a magyar befektetési környezetről (angolul)

Az Európai Bizottság Magyarországi képviselete megbízásából készült tanulmány célja, hogy megvizsgálja a gyenge befektetési tevékenység okait a magyar vállalati szektorban az elmúlt évtizedben, különös tekintettel az utóbbi évekre. A tanulmány angol nyelven érhető el.

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a gyenge befektetési tevékenység okait a magyar vállalati szektorban az elmúlt évtizedben, különös tekintettel az utóbbi évekre. Az első fejezet általános áttekintést nyújt a magyar befektetési teljesítményről 2005 óta összehasonlítva ezt a szomszédos országok teljesítményével, ágazatok, eszköztípusok és iparágak szerinti bontásban. A második fejezet a vállalati szektor beruházási tevékenységére összpontosít mikrogazdasági adatok felhasználásával, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy részletesebb képet mutassanak a különböző méretű és eltérő tulajdonú vállalatokról. A harmadik fejezet a Világgazdasági Fórum intézményi indikátorainak felhasználásával próbálja azonosítani a nemzeti versenyképességi mutatók és a magánbefektetések teljesítményének kapcsolatát. A negyedik fejezet az e munka keretében végzett felmérés eredményeit értékeli 400 olyan vállalkozás körében, amely az összes iparágat képviseli Magyarországon. A válaszadó vállalatok a beruházási ösztönzők szűk keresztmetszeteit négy fő területen azonosítottak be: intézményi akadályok, munkaerő-hozzáférés, tőkéhez, tudáshoz és technológiához való hozzáférés. Az ötödik fejezet a különböző iparágak 40 vezetőjével készített mélyinterjú eredményeit dolgozza fel, a tematikus blokkok felépítése alapján, amelyeket kérdőíves lekérdezés útján vettek fel.

Megrendelő:
Európai Bizottság Magyarországi képviselete (No. 22/2016, Tender No.: 18/07/29016).
Időtartam:
2016
Projektvezető:
Palócz Éva
Résztvevők:
Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Oblath Gábor, Vakhal Péter
Dokumentumok: