Fiskális folyamatok átrendeződése a világgazdaság fontosabb országaiban, az EU-ban és Magyarországon 2015-ben

A tanulmány a fiskális folyamatok átrendeződését vizsgálja a válság hatására a világgazdaság szempontjából legfontosabb országokban. Összegző áttekintést nyújt az államháztartásokról válság előtt, alatt és után, illetve vizsgálja az államháztartási kiadások szerkezeti változásai a válság hatására napjainkig az EU tagállamokban. A tanulmány továbbá vizsgálja a kiadások belső szerkezeti változásának általános mutatóját,  kitekintést nyújt néhány fontosabb OECD tagállam költségvetési kiadási szerkezetének változásáról, és értékeli az államháztartási folyamatokat a gazdasági növekedés tükrében. Elemzi a hasonlóságokat és különbségeket az államháztartások kiadási szerkezetében, és a Strukturális és Kohéziós Alapokból folyósított támogatások felhasználásának nemzetközi összehasonlítását adja 2007 és 2013 között.

Megrendelő:
Költségvetési Tanács Titkársága
Időtartam:
2015
Projektvezető:
Palócz Éva
Résztvevők:
Vakhal Péter, Palócz Éva, Serfőző Nóra, Pethő Annamária
Dokumentumok: