Több mint öt évtized a gazdaságkutatásban. Kiegyensúlyozott, független, tárgyilagos elemzések és előrejelzések

2021.12.15 A Kopint-Tárki 2021/4 konjunktúrajelentése

Megjelent a Kopint-Tárki 2021/4 konjunktúrajelentése „A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2021 telén” címmel. 

A gyorsuló infláció egyre inkább lépéskényszerbe hozza a jegybankokat. A magyar gazdaságban az elmúlt hónapokban a pénzpiaci egyensúly megbomlásának súlyos jelei tapasztalhatók. 

A jelentés itt, a sajtóösszefoglaló itt, a prezentáció pedig itt tölthető le. A sajtótájékoztató felvétele elérhető itt

2021.10.11. Az októberi feldolgozóipari felmérés eredményei

A legfrissebb feldolgozóipari konjunktúrateszt alapján a vállalatok többsége túl van a járvány okozta sokkon, azonban a krónikus alapanyaghiány újabb veszélyekkel fenyeget.   

A jelentéshez tartozó konjunktúra barométer és bizalmi index letölthető itt

2021.10.08. A Kopint-Tárki 2021/3 konjunktúrajelentése

Megjelent a Kopint-Tárki 2021/3 konjunktúrajelentése „A Világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2021 őszén” címmel. 

A második negyedévi kedvező teljesítmény után a harmadikban a világgazdasági teljesítmény valamelyest lassulhat, a korábban kirajzolódott kockázatok erősödtek. Az idén 5,7%-os globális növekedés várható, jövőre pedig valamelyest lassúbb, 4,5%-os. A jövőbeli kilátásokat tekintve lefelé mutató kockázatot jelent az infláció látványos erősödése, a szállítási szűk keresztmetszetek miatt kialakuló alapanyag és nyersanyaghiány, valamint az energiahordozók árának emelkedése, illetve a pandémia újbóli fellángolása. A gyorsuló növekedés és gyorsuló infláció hamarosan a vezető jegybankokat is lépéskényszerbe hozza. A legtöbb országban a fiskális politika továbbra is támogató marad, s az idei növekedés még nagy részben a fiskális ösztönzőkre támaszkodik. 

A jelentés itt, a sajtó-összefoglaló itt, a prezentáció pedig itt tölthető le. A sajtótájékoztató felvétele elérhető itt

2021.09.28 A COVID-19 és a versenyképesség – tanulmány

Vakhal Péter a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács közös konferenciáján bemutatta intézetünk ‘A COVID-19, a fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlődés megjelenése a versenyképességben Magyarországon’ című, a Költségvetési Tanács számára készült tanulmányát.  

A pandémia olyan folyamatokat indított el, amelyek alapvetően eltérítették a nemzetgazdaságokat a korábbi pályájukról, nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból is. Általános szakértői konszenzus mutatkozik arról, hogy az elmúlt néhány évtizedben tapasztalt gyors fogyasztásbővülésre épülő gazdasági növekedés a jövőben a jelenlegi formájában nem lesz fenntartható. A tanulmány öt metszetben vizsgálja meg a válság előzményeit és következményeit a fenntarthatóság szempontjából. 

A tanulmány itt olvasható, a bemutató beszélgetést itt lehet megnézni.

2021.04.28. A Kopint-Tárki első helyezése az előrejelző versenyben

A Kopint-Tárki előrejelzői, Matheika Zoltán és Palócz Éva, első helyezést értek el az MNB-Reuters előrejelző versenyén! Az immáron nyolcadik alkalommal megrendezett versenyen a résztvevő előrejelzők (2020-ban 31 elemző) havonta adnak előrejelzéseket a magyar gazdaság főbb makrogazdasági, fiskális és monetáris mutatóinak várható alakulásáról.

A beküldött havi előrejelzéseket az MNB-Reuters munkatársai aszerint értékelik, hogy azok mennyire közelítették meg a tényleges éves adatokat.

Büszkék vagyunk arra, hogy ebben a kiváló mezőnyben idén a Kopint-Tárki kollégái érdemelték ki az első helyezést!

2021.04.26. Kormányok és szociális partnerek szakpolitikai válaszai a járványra

Megjelent az Eurofound A koronavírus és a munka világa cikksorozatában a „Kormányok és szociális partnerek szakpolitikai válaszai a koronavírus járványra” című összehasonlító írás. A Kopint-Tárki elemzőjének cikke az európai kormányok és társadalmi szereplők járványra adott válaszait összegzi. Volt, ahol a munkanélküliség szabadjára engedése egy aktív átképzési, (újra)foglalkoztatási és átmeneti segélyezési politikával párosult, míg más országokban a munkahelyek megtartása volt az elérendő cél. A szociális partnerek bevonása a szakpolitikai beavatkozások kialakításába néhány kivételtől eltekintve háttérbe szorult.

A cikk a Eurofound folyamatosan frissülő, a tagországok COVID-19 válsággal kapcsolatos intézkedéseit összegyűjtő adatbázisára támaszkodik, amely elérhető itt: COVID-19 EU Policy watch

2020.12.16. A Világgazdasági Fórum 2020-as jelentése

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum: WEF) éves jelentéseiben a Kopint-Tárki a magyar partner.

A koronavírus-járvány miatt a WEF idén egy speciális jelentést állított össze, amelyben azt vizsgálják, hogy az országok mennyire vannak felkészülve a járvány utáni gazdasági világra.

Hazánk versenyképességi felkészültsége, bár az elmúlt években egyértelműen javulás tapasz­talható, továbbra is inkább csak elégségesnek mondható. Fejlődésünk önmagunkhoz képest is lassú, a környező országokhoz képest pedig nincs érdemi elmozdulás.

A WEF 2020-as jelentése elérhető itt: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020

A Kopint-Tárki értékelése letölthető itt.