2009-2012: INDICSER – A szolgáltató szektor nemzetközi teljesítményének értékelésére szolgáló indikátorok

Az INDICSER projekt célja olyan indikátorok kidolgozása volt, amelyek információt adhatnak a szolgáltató szektorok növekedését meghatározó tényezőkről az EU-ban. A kutatás központjában az a kérdés állt, hogyan, hogy az ilyen mutatóknak érvényeseknek kell lenniük a koncepciók, a mérési módszerek és a megvalósíthatóság szempontjából, ugyanakkor értékkel kell bírniuk a politikai hasznosságuk szempontjából. Ezért az elfogadott megközelítésnek tartalmaznia kellett a meglévő fogalmak EU-szintű alkalmazását, valamint új koncepciók kidolgozását és kísérletezését. Ezt a vizsgálatot a projekt átfogó, koherens strukturális keretek között hajtotta végre, amelynek célja a termelékenység és az ár-érték arány legfontosabb kérdéseinek kezelése volt a szolgáltató szektorban.

A Kopint-Tárki elsősorban a nem-piaci szolgáltatásokról végzett kutatást az 5-ös, 6-os és 7-es munkacsomagban. Továbbá a kelet-európai országok tapasztalatairól referált a piaci környezet vonatkozásában a 3-as munkacsomagban és a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában a 4-es munkacsomagban.

Intézetünk kutatói, Hüttl Antónia és Nagy Ágnes Bedekovics Istvánnal és Németh Adriennel, a KSH munkatársaival közösen jegyzik az INDICSER projekthez kapcsolódó “A fekvőbeteg-ellátás dinamikája a nemzeti számlákban” című tanulmányt a Statisztikai Szemle 2013/6 számában.

Megrendelő:
Európai Unió FP7-es kutatási projekt GA.: 244709 Konzorciumvezető: Mary O’Mahony, University of Birnimingham
Időtartam:
2009-2012
Projektvezető:
Hüttl Antónia
Résztvevők:
Nagy Ágnes, Bedekovics István, Németh Adrienn
Dokumentumok: