Makrogazdasági, államháztartási helyzetkép 2019-ről és 2020 első félévéről

A tanulmány két kötetből áll, az első 2020 áprilisában a 2019. évi gazdasági folyamatokat, a második kötet pedig, 2020 szeptemberében a 2020 első félév turbulens gazdasági fejleményeit elemezte.  

A két kötet szerkezete hasonló. A tanulmányok első fejezete a magyar gazdaság nemzetközi környezetét tekinti át, röviden. A második fejezet a magyar makrogazdasági fejlemények alakulását elemzi 2019-ben, illetve 2020 első félévében, külön értékelve a két hét híján még a válság által alig érintett első negyedévi, és a válság által legnagyobb mértékben sújtott második negyedévi teljesítményt. Egyenként megvizsgálja a GDP termelési és felhasználási komponenseinek alakulását, ezek összefüggéseit, a fizetési mérleg alakulását és a munkaerőpiaci mutatókat. A harmadik fejezet a fiskális és monetáris folyamatokat elemzi, különös tekintettel a válságnak a költségvetésre gyakorolt hatásaira és annak egy elemeire a bevételi és a kiadási oldalon. 

Az első kötetben, 2020 április elején, a COVID-19 járvány kitörésekor kellett 2020. évi gazdasági előrejelzést adni, amikor még mind a válság lefolyása, mind annak gazdasági hatásai beláthatatlanok voltak. A nagyfokú bizonytalanság ellenére, a Kopint-Tárki áprilisi előrejelzése kifejezetten helytállónak bizonyult: 5,5%-os gazdasági visszaesést prognosztizált arra az esetre, ha a járvány nyár végéig lecseng és az utolsó negyedévet már jóval kisebb visszaesés jellemzi. Nem ez történt, a járvány ősszel nem csökkent, hanem a tavaszinál is erőteljesebbé vált. Ennek ellenére az áprilisi előrejelzés feltehetőleg nincs messze a várható tényleges visszaesés mértékétől.