Műhelytanulmányok

56. sz. Bogó Rozália (2022): A munkaerõhiány lehetséges kezelési módjai az egészségügyi és szociális ágazatban – Nemzetközi kitekintés

55. sz. Nagy Katalin (2020): Az uniós források szerepe a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) megvalósulásában

54. sz. Oblath Gábor (2019): Külkereskedelmi cserearányok, bruttó hazai reáljövedelem és bruttó hazai termék: változások és szintek nemzetközi összehasonlításban

53. sz. Palócz Éva (2019): Gondolatok a külföldi tőke szerepéről az EU-országokban, különös tekintettel a V4 országokra és Magyarországra

52. sz. Matheika Zoltán, Palócz Éva (2017): Vegyipari ágazatok bérszínvonalának és bérdinamikájának alakulása

51. sz. Nagy Katalin, Serfőző Nóra (2017): Gazdasági potenciál, együttműködési lehetőségek és korlátok a szlovák-magyar határ mentén

50. sz. Vakhal Péter (2017): A hozzáadott-érték kereskedelem tendenciái az OECD-országokban

49. sz. Ádám Zoltán (2015): Sikerek és kudarcok – a szerkezeti reformok politikai gazdaságtana a magyarországi poszt-szocialista átalakulás során

48. sz. Palócz Éva (2015): Termelékenységi különbségek – alulnézetből, a feldolgozóiparban és a szolgáltató ágakban

47. sz. Nagy Ágnes, Palócz Éva, Tarnai Zoltán, Vakhal Péter (2015): Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és befektetési egyezmény komplex hatásvizsgálata a magyar gazdaságra

46. sz. Ádám Zoltán (2013): Miért éppen Magyarország? Vázlat a magyarországi poszt-szocialista átalakulás intézményi-közgazdaságtani értelmezéséhez

45. sz. Palócz Éva (2013): A foglalkoztatási ágazati szerkezetének eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban

44. sz. Bartha Attila (2009): A gazdasági válság vállalati szemmel

43. sz. Palócz Éva (2006): A külkereskedelmi termékforgalom adatainak konzisztenciavizsgálata

42. sz. Berényi Judit (2004): Információs szabadság az Európai Unióban

41. sz. Szörfi Béla (2004): Gazdasági növekedés és felzárkózás

40. sz. Palócz Éva (2004): Az üzleti szolgáltatások helyzete Magyarországon