Munkatársak

profile

Palócz Éva

az igazgatóság tagja, vezérigazgató

Szakterületek: makrogazdasági elemzés és előrejelzés, fiskális és monetáris politika, gazdaság-szerkezeti kutatások, a szolgálatások szerepe a gazdaságokban és a világkereskedelemben, a külföldi tőke szerepe és a vállalati szerkezet makroszintű hatásai

CV
profile

Nagy Katalin

az igazgatóság tagja, a Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány ügyvezető igazgatója

Szakterületek: világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, makrogazdasági elemzések, európai uniós politikák, a német gazdaság, regionális politikák, fejlesztési projektek értékelése, hatásvizsgálata és indikátorai

CV
profile

Vakhal Péter

tudományos főmunkatárs

Szakterületek: többváltozós statisztikai elemzések, a közép-kelet-európai országok konjunktúraciklusai, globális értékláncok statisztikai számbavétele, konjunktúrateszt és a World Economic Forum felmérései

CV
profile

Bogóné Jehoda Rozália

vezető kutató

Szakterületek: Kína és a fejlődő országok, digitalizáció és e-kormányzat, ágazati elemzések, nagymintás felmérések készítése, koordinálása, külföldi jó gyakorlatok gyűjtése és értékelése

CV
profile

Hárs Ágnes

vezető kutató

Szakterületek: munka-gazdaságtan, európai és magyar foglalkoztatáspolitika, a munkaerő-migráció hazai, regionális és nemzetközi jelenségei

CV
profile

Krokovay Nóra

elemző

Szakterületek: társadalmi és civil projektek támogatása, kommunikáció és projektmenedzsment, szociális párbeszéd és érdekegyeztetés, az Eurofound hálózatban a Kopint-Tárki képviselője, a projektek elkészítése és koordinálása

CV
profile

Matheika Zoltán

vezető kutató

Szakterületek: a visegrádi országok gazdasága, nemzetközi összehasonlítások, makrogazdasági előrejelzések, állami fejlesztési stratégiák, munkaerőpiac, bérek és keresetek, ágazati elemzések, innovációs és zöld politika

CV
profile

Nagy Ágnes

vezető kutató

Szakterületek: külkereskedelmi folyamatok, vámpolitika elemzések, nemzetközi kereskedelem, nagyméretű vállalati adatbázisok feldolgozása és értékelése, vállalati felmérések szervezése, készítése és értékelése

CV
profile

Oblath Gábor

tudományos tanácsadó

Szakterületek: statisztikai módszertani fejlesztések, nemzeti számlák, makrogazdasági és gazdaságpolitikai elemzések, fejlettségi összehasonlítások módszertana és gyakorlata, fizetési mérleg és cserearányok vizsgálata

CV
profile

Rózsás Erika

irodavezető

CV
profile

Sinkó Ferenc

ügyintéző

CV
profile

Orbán Júlia

tudományos koordinátor

CV
profile

Borbély Szilvia

tudományos tanácsadó

Szakterületek: munkaügyi kapcsolatok, szociális párbeszéd, érdekegyeztetés, munkavédelem, kollektív alku, bérek, béralku, esélyegyenlőség, Szociális Európa, az EU-szociális politikája

CV
profile

Hüttl Antónia

tudományos tanácsadó

Szakterületek: nemzeti számlák módszertana, makrogazdasági elemzések, államháztartási elszámolások, gazdaságstatisztika

CV
profile

Köves András

tudományos tanácsadó

Szakterületek: kelet-közép-európai gazdaságok, nemzetközi kereskedelem, gazdasági felzárkózás

CV
profile

Losoncz Miklós

tudományos tanácsadó

Szakterületek: világgazdasági kutatások, az Európai Unió szakpolitikáinak elemzése, a Brexit hatásai, fiskális és monetáris politika

CV