REACT-EU támogatások értékelése

Az értékelés célja a COVID-19 világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató, az Európai Parlament és Tanács 2020. december 23-i 2020/2221/EU rendelete alapján elkülönített REACT-EU források magyarországi felhasználásának vizsgálata. A REACT-EU forrást a 2014-20-as programok keretén belül kell felhasználni, vagy a már létező operatív programok kiegészítésével, vagy egy új program létrehozásával. A REACT-EU források régiókategóriától függetlenül, így a Közép-magyarországi Régióban és Budapesten is, 0%-os hazai társfinanszírozással, 2023 végéig használhatóak fel, 2020. február 1. után felmerült költségek fedezésére.

Az értékelés három operatív programot érint: EFOP, GINOP és KEHOP. Az értékelés keretében 10 db konstrukciót, 5 EFOP-os, 2 GINOP-os és 3 KEHOP-os konstrukciót vizsgálunk. A főbb beavatkozási területek: COVID-19-hez közvetlenül kapcsolódó felhívások: egészségügy és gazdaság, Ukrajna felől érkező menekültek segítése, a klímaváltozás következményeinek kezeléséhez kapcsolódó felhívások: vízgazdálkodás, energetika – zöld átállás.

Összességében az a tapasztalat szűrhető le, hogy a kohéziós források rugalmasabb felhasználása, a szabályok életszerűbb, az adott problémákra gyorsabban reagáló kialakítása kedvező fogadtatásra talált mind a pályázók, mind az irányító hatóságok részéről. A tapasztalat azt mutatja, hogy igazán azok az intézkedések működtek jól, amelyek korábbi konstrukciók tapasztalataira tudtak alapozni. Tekintettel a források felhasználásának szűk határidejére, ahol nem állt rendelkezésre korábban kidolgozott program, ott a felhasználás sem volt maradéktalanul sikeres.

Megrendelő:
Magyarország Miniszterelnöksége
Időtartam:
2023. november
Projektvezető:
Nagy Katalin Klára
Résztvevők:
Hárs Ágnes, Kovács Nóra Noémi
Dokumentumok: