2008-2011: ServPPIN: Az állami és a magánszolgáltatások hozzájárulása az európai növekedéshez, jólléthez; és az állami-magán innovációs hálózatok szerepe

A ServPPIN projekt célja, hogy feltárja, milyen összefüggések léteznek a szolgáltatások, illetve a gazdasági és a társadalmi növekedés között; és hogy megértse egyfelől a szolgáltatási innovációk hozzáadott értékét a jelenlegi gazdaságban és a társadalomban, másfelől az az állami és a magánszektorok közötti esetleges különbségeket. Ehhez szükség van annak megértésére, hogy hogyan működnek a privát és az állami szektor közötti interakciók a szolgáltatások területén, és hogyan lehet javítani ezeken szakpolitikai döntésekkel, növelve a teljesítményt és a jóllétet. A projekt keretében országokon és szektorokon átívelő elméleti, mind empirikus terepmunkákra került sor.

A ServPPIN fő céljai:

  • a szolgáltatások, a gazdasági és társadalmi növekedés közötti összefüggések vizsgálata annak megértése érdekében, hogy a szolgáltatási innovációk milyen mértékben járulnak hozzá a jelenlegi gazdasági és társadalmi folyamatokhoz, valamint a köz- és a magánszféra közötti különbségek kialakulásához,
  • az állami és a magánszektor interakcióinak jobb megértése; hogyan tudják azokat jobban kezelni a magán- és az állami szektor politikai döntéshozói a teljesítmény és a jólét növelése érdekében,
  • megérteni az állami-magán szolgáltatási hálózatok azon jellemzőit, amelyek innovációt, növekedést, foglalkoztatást és jólétet indukálnak.
Megrendelő:
Európai Unió FP7-es kutatási projekt GA No: 217247 Konzorciumvezető: Luis Rubalcaba, University of Alcalá
Időtartam:
2008-2011
Projektvezető:
Palócz Éva
Résztvevők:
Nagy Katalin, Oblath Gábor