2013-2016: SPINTAN – Állami “okos” immateriális politikák: Smart Public Intangibles

A projekt célja, hogy elméleti és empirikus támasztékokat nyújtson az állami immateriális szakpolitikáknak a következő lépésekben: (1) egy állami immateriális adatbázis létrehozása számos EU-s országra és néhány jelentős nem EU-s országra kiterjedően; (2) az állami szektor immateriális politikáinak hatáselemzése az innovációra, a jóllétre és az “okos” növekedésre (beleértve az oktatást, a K+F-et, és az innovációt és a digitális társadalom kiépítését) vonatkozóan; és (3) a fiskális megszorító intézkedések közepes/hosszútávú következményeinek elemzése a gazdaság várt talpra állásával összefüggésben.

Work Packages:

WP1: az állam immateriális vagyon koncepciójának módszertani tisztázása;

WP2: nagyméretű adatbázis felépítése az EU országokról, az USA-ról és három fejlődő országról (Kína, India és Brazília), amely kiegészíti a korábban kifejlesztett INTAN-Invest project adatbázisát;

WP3: az “okos” növekedés és a szociális befogadás következményei három területen (egészségügy, oktatás és K+F), külön tekintettel a felsőoktatási intézményekre;

WP4: az állami immateriális javak átgyűrűző hatásai az üzleti szektorra;

WP5: a 2008 óta hozott fiskális megszorítások jelenlegi és jövőbeli következményei;

WP6: a főbb eredmények szintetizálása, különös tekintettel azok gazdaság-politikai következményeire.

A Kopint-Tárki főként a WP3 and WP5 munkacsoportban vett részt.

Megrendelő:
Európai Unió FP7-es kutatási projekt, GA: 612774 Konzorciumvezető: Matilde Mas, University of Alcala & Ivie
Időtartam:
2013-2016
Projektvezető:
Palócz Éva
Résztvevők:
Hüttl Antónia, Nagy Ágnes, Matheika Zoltán, Vakhal Péter
Dokumentumok: