Bogóné Jehoda Rozália vezető kutató

rozalia.bogo(kukac)kopint-tarki.hu

Kutatási terület:

 • Digitalizáció
 • E-kormányzat
 • Kína és a fejlődő országok
 • Ágazati elemzések
 • Nagymintás felmérések készítése, koordinálása
 • Külföldi jó gyakorlatok gyűjtése

Végzettség:

 • 1997-1999 MTA, PhD
 • 1992-1994 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, doktori fokozat
 • 1974-1977 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, közgazdász diploma
 • 1969-1972 Külkereskedelmi Főiskola, külkereskedelmi üzemgazdász oklevél

Munkahelyek:

 • 2018-:    KOPINT-TÁRKI Zrt. vezető kutató
 • 2015-2018: KOPINT-TÁRKI Zrt, külső szakértő
 • 2010-2015: NISZ Zrt., vezető e-közigazgatási tanácsadó
 • 2006-2010: Kopint-Datorg Zrt., üzletágigazgató
 • 2005-2006: OECD, e-közigazgatási szakértő
 • 2002-2005: Kopint-Datorg Rt., koordinációs igazgató
 • 1992.2004: Ecoservice Gazdasági Szolgáltató Kft., ügyvezető igazgató
 • 1992-2002: Kopint-Datorg Rt., tudományos főmunkatárs
 • 1984-1992: Kopint-Datorg Konjunktúra- Piackutató és Informatikai Intézet, tudományos főmunkatárs
 • 1972-1984: Konjunktúra- és Piackutató Intézet, tudományos munkatárs

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Francia: kiváló
 • Német: közepes
 • Orosz: alapszintű

Társadalmi szervezeti tagság:

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete,
 • Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége,
 • Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület,
 • Mesterséges Intelligencia Koalíció

1. Fontosabb kutatások, publikációk: A Kopint-Tárki Zrt. és a Konjunktúrakutatási Alapítvány munkatársaként, megbízottjaként végzett tevékenységek

Bogóné Jehoda Rozália – Losoncz Miklós – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Oblath Gábor – Palócz Éva – Vakhal Péter (2022). Világgazdasági hatások különösen a német gazdaságra, mindezek hatása Magyarország gazdaságára, államháztartására. In: A Költségvetési Tanács számára készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. 39-43.o.

Bogóné Jehoda Rozália – Losoncz Miklós – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Oblath Gábor – Palócz Éva – Vakhal Péter (2022). Fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlõdés megjelenése a versenyképességben Magyarországon. In: A Költségvetési Tanács számára készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. 44-49.o.

Bogóné Jehoda Rozália – Koppány Krisztán – Krokovay Nóra – Matheika Zoltán – Palócz Éva – Vakhal Péter (2021): A Covid-19, a fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlődés megjelenése a versenyképességben Magyarországon. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések összefoglalói. Országgyúlés Hivatala. pp. 108- 116.

Nagy Katalin – Bogó Rozália – Losoncz Miklós – Palócz Éva – Vakhal Péter (2021): Világgazdasági fejlemények – ezen belül a Brexit – hatása az EU-ra, benne Magyarország gazdaságára, államháztartására. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések összefoglalói. Országgyúlés Hivatala. pp. 98-107.

A Konjunktúrajelentés Kínával és a fejlődő országokkal foglalkozó fejezeteinek elkészítése – 2005 óta folyamatosan

A munkaerőhiány lehetséges kezelés módjai az egészségügyi és szociális ágazatban – Nemzetközi kitekintés – a GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” keretében a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) megbízásából készült tanulmány, 2020

A munkaerőhiány lehetséges kezelés módjai az egészségügyi és szociális ágazatban – Az egészségügyi szakdolgozók körében végzett kérdőíves felmérésből származó információk elemzése – a fenti projekt keretében készült tanulmány, 2020

A generációs különbségek kezelése a munkahelyeken – A magyar felmérés eredményeinek elemzése (Bridging the AGE-GAP – Development of Social Partners’ Initiatives for Managing Age Related Challenges – Analysis of the Hungarian Survey), a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége megbízásából készült angol nyelvű tanulmány, 2020

A digitalizációról szóló fejezet „Az európai gazdaság újraindítása és ennek hatása Közép- és Kelet-Európára” (The Restart of European Economy and Its Impact on Central and Eastern Europe) című angol nyelvű tanulmányban. Megrendelő: China CEE Institute, 2020

Hogyan exportáljunk Magyarországra? (How to Export to Hungary) – A brazil külügyminisztérium export és befektetésösztönző igazgatósága megrendelésére készített angol nyelvű tanulmány. Társszerző: Matheika Zoltán, 2019

Helyi közszolgáltatások ügyfélelégedettség-mérési koncepcióterve – Elégedettség-mérési gyakorlatok vizsgálata, jó gyakorlatok azonosítása, szakirodalmi áttekintés – Az „IKIR” projekt (KÖFOP–2.3.1–VEKOP–16-2016- 00001) eredményterméke, 2017

2. Közreműködés a NISZ Zrt. által megvalósított projektek előkészítésében, a megvalósíthatósági tanulmányaik elkészítésében

Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása (KKIR) – EKOP3.1.2.10-2011-2011-0001

Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek (Esztenderdek) – ÁROP–1.1.17-2012-2012-0001

Kormányzati Felhő – Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatásnyújtás megalapozása (KOF) – EKOP-2.2.1-2012-2012-0001

Teljes körű ügyfél-azonosítás projekt – Kormányzati hitelesítés szolgáltatás kialakítása (TÜAP/ GOV CA) – EKOP-2.3.8-2012-2012-0001

Integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása (IÜSZI) – EKOP-2.1.15-2012-2013-0001

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejlesztése (NTG) – EKOP-2.2.6-2013-2013-0001

Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) – EKOP-1.1.4-2013-2013-0001

3. Tanulmányok készítése, munkacsoportok vezetése

A Szolgáltatási Irányelv bevezetésének tapasztalatai az e-közigazgatás vonatkozásában – Bp.: KOPINT-DATORG, 2008. – 65 p. + 3 p. bibl.; 30 cm.

Ügyfélszolgálatok az EU-ban és a világban: Monitoring és statisztikai rendszerek – Bp.: KOPINT-DATORG, 2008. – 65 p. + 3 p. bibl.; 30 cm.

Targetizáció a központi és a helyi közigazgatásban, Bp.: KOPINT-DATORG, 2008. – 390 p.; 30 cm.

Útmutató az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon számításainak elvégzéséhez – Bp.: KOPINT-DATORG, 2008. – 81 p.; 30 cm.

Tudásmenedzsment alkalmazások – A vállalati tudásmenedzsment legújabb alkalmazásainak hasznosíthatósága a közigazgatásban – Bp.: KOPINTDATORG, 2008. – 123 p.; 30 cm.

Az európai uniós e-közigazgatási „bevált gyakorlatok” elemzése az epractice.eu honlapon található esetek alapján – Bp.: KOPINT-DATORG, 2007. – 133 p.; 30 cm.

Az elektronikus szolgáltatások minőségbiztosításáról szóló KIB ajánlás előkészítése – Bp.: KOPINT-DATORG, 2007. – 56 p.; 30 cm.

Javaslat az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempontrendszerre, illetve monitoring rendszerre – Bp.: KOPINT-DATORG, 2007. – 60 p.; 30 cm.

Az e-kormányzati szolgáltatások költséghatékony megvalósítását segítő elemzési módszerek és módszertanok – Bp.: KOPINT-DATORG, 2007. – 72 p.; 30 cm.

4. Igényfelmérések, elégedettségvizsgálatok

A kormányzati hitelesítési rendszer (GOV CA) iránti felhasználói igények felmérése – Bp.: NISZ Zrt., 2014.

Az elektronikus dokumentum tárolás szolgáltatás megvalósulásának szakértői megalapozása – Desk és field research, Bp.: NISZ Zrt., 2013.

Felhasználói elégedettségvizsgálat és igényfelmérés a „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása” című projekt eredményeként megvalósuló fejlesztés által érintett intézményeknél, Bp.: NISZ Zrt., 2011.

Az E-közigazgatási Tudásportált felhasználók elégedettségének mérése – Bp.: KOPINT-DATORG, 2010.

Az esélyegyenlőségi célcsoport bevonása a „Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése, a közművesített szolgáltatások kialakítása és fejlesztése” című EKOP projekt keretében megvalósuló fejlesztések irányainak meghatározásába – Bp.: KOPINT-DATORG, 2009.

A „Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése, a közművesített szolgáltatások kialakítása és fejlesztése” című projekt által kifejlesztendő szolgáltatások környezeti fenntarthatóságra gyakorolt hatásai – Bp.: KOPINTDATORG, 2009.

Összefoglaló tanulmány az E-közigazgatási Tudásportál célcsoportjai körében végzett igényfelmérés eredményeiről – Bp.: KOPINT-DATORG, 2009.

Összefoglaló tanulmány az e-közigazgatási tudásvagyon felmérés eredményeiről – Bp.: KOPINT-DATORG, 2009.

Szélessávú Internet kiépítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében – Társadalmigazdasági felmérés – Bp.: KOPINT-DATORG, 2006.

Jelentés az államigazgatási adatfelvétel eredményeiről – Bp.: Tárki Társadalomkutatási Intézet, KOPINT-DATORG, GKI Gazdaságkutató Rt, BME – Információs Társadalom- és Trendkutató Központ BME-ITTK, Informatikai Vállalkozások Szövetsége, 2004. – (Magyar információs társadalmon stratégia és monitoring jelentések; No 10)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossági, intézményi és vállalati kommunikációs infrastruktúra iránti igény felmérése – Bp.: KOPINT-DATORG, 2004.

5. Magyarország képviselete Európai uniós projektekben

Puzzled by Policy? Helping you be part of the EU (Kuszák a közügyek?
Segítünk az EU aktív polgárává válni) – Az EU ICT-PSP programja által finanszírozott K+F projekt, melynek keretében egy, a bevándorláspolitikával foglalkozó e-demokrácia platform (http://join.puzzledbypolicy.eu ) kialakítására került sor. – 2011-2014.

OneStopGov – A life-event oriented framework and platform for one-stop government. (Élethelyzet orientált keretrendszer és platform kialakítása az egyablakos e-kormányzati ügyintézés megvalósításához) FP6-2004-IST-4-26965 – 2005-2008.

6. Az OECD munkatársaként végzett tevékenységek

A magyar e-kormányzatot átvilágító OECD jelentést készítő munkacsoport
vezetése;

az OECD peer review módszerének megismertetése a közép-kelet-európai
országok kormánytisztviselői körében;

közreműködés a tagállamok e-közigazgatási szakértői hálója kiépítésében.

Publikáció: OECD E-government Studies – Hungary, OECD, Paris, 2007