Hüttl Antónia tudományos tanácsadó

antoniahuttl@gmail.com

Kutatási terület:

 • Nemzeti számlák módszertana
 • Makrogazdasági elemzések
 • Államháztartási elszámolások
 • Gazdaságstatisztika

Végzettség:

 • 2000-2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, történelemtudományi PhD
 • 1973 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, doktori fokozat
 • 1964-1969 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, közgazdász diploma, tervmatematika szak

Munkahelyek:

 • 2013-2018 február: a Statisztikai Szemle főszerkesztője
 • 2007-:   A Kopint-Tárki Zrt. tudományos főmunkatársa, illetve tudományos tanácsadója
 • 2000-2007: KOPINT-DATORG Rt., tudományos tanácsadó
 • 1998-1999: Központi Statisztikai Hivatal, elnökhelyettes
 • 1997-1998: Miniszterelnöki Hivatal, főtanácsadó
 • 1990-1996: Központi Statisztikai Hivatal, főosztályvezető
 • 1986-1990: Országos Tervhivatal Informatikai és Módszertani Intézete, osztályvezető
 • 1969-1986: Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézete, tudományos kutató

Nyelvismeret:

 • Angol:  kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz:  jó
 • Francia: alapszintű

Fontosabb kutatások, publikációk:

Hüttl Antónia – Pozsonyi Pál (2020): A csonka ország éledő gazdasága: az 1920-as évek. Világválság és stabilizáció: az 1930-as évek. Világégés és újjáépítés: az 1940-es évek. megj. Tízszer tíz év számokban, Magyarország elmúlt 100 évének gazdaságtörténete, szerk. Virág Barnabás, MNB 2020
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/trianon-100

Hüttl Antónia – Pozsonyi Pál: The reviving economy of the truncated country: the 1920s. Global crisis and stabilisation: the 1930s. Global conflagration and reconstruction: the 1940s. in 10X10 years in numbers: The economic history of Hungary for the last 100 years, ed. Virág Barnabás, MNB 2020
https://www.mnb.hu/en/publications/mnb-book-series/trianon-100

Hüttl Antónia – Pozsonyi Pál (2018): A nemzeti számlák története Magyarországon I. rész: A kezdetektől a nemzetközi szabványok alkalmazásáig. Statisztikai Szemle 96. évfolyam 2. szám pp182-202.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2018/2018_02/2018_02_182.pdf

Hüttl Antónia – Pozsonyi Pál (2018): A nemzeti számlák története Magyarországon II. rész: Az Európai Unió követelményeinek teljesítése. Statisztikai Szemle 96. évfolyam 3. szám pp 292-311.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2018/2018_03/2018_03_292.pdf

Hüttl Antónia (2017): A termelékenységszámítás néhány koncepcionális kérdése és statisztikai vonatkozása. Statisztika Szemle 95. évfolyam 6. szám pp 576-598
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2017/2017_06/2017_06_576.pdf

Hüttl Antónia – Nagy Ágnes (2017): Organisational capital and hospital performance in Hungary. Hungarian Statistical Review, Special Number 21 pp 128-146
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2017/2017_K21/2017_K21_128.pdf

Hüttl Antónia – Nagy Ágnes (2015): Organisational capital and hospital performance in Hungary. Készült az Európai Unió FP7-es SPINTAN kutatási programja keretében. SPINTAN Working Paper Series NO. 14.
http://www.spintan.net/wp-content/uploads/public/WP_13_H%C3%BCttl_Nagy.pdf

Hüttl Antónia – Pozsonyi Pál – Szőkéné Boros Zsuzsanna (2015): A bruttó hazai termék becslése a folyó ártól az implicit árindexig. Statisztikai Szemle 93. évfolyam 6. szám pp 598-609.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2015/2015_06/2015_06_598.pdf

Hüttl Antónia – Nagy Ágnes (2014): Volume and productivity of the Hungarian Inpatient Health Care. Hungarian Statistical Review, Special number 18, pp 21-41
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2014/2014_K18/2014_K18_021.pdf

Bedekovics István – Hüttl Antónia – Nagy Ágnes – Németh Adrienn (2013): A fekvőbetegellátás dinamikája a nemzeti számlákban. Statisztikai Szemle 91. évfolyam 6. szám. pp 557-589.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_06/2013_06_557.pdf

Hüttl Antónia (2012): Nemzeti jövedelem Fellner Frigyes korában Statisztikai Szemle 90. évfolyam 11-12 szám pp 1090- 1099.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2012/2012_11-12/2012_11-12_1090.pdf

Hüttl Antónia – Vita László (2005) Gazdaságstatisztika Aula kiadó 2005

Hüttl Antónia (2003): Hogyan vált a mérés szinte kizárólagos módszerré a közgazdasági megismerésben? In: Tantörténet és közgazdaságtudomány. Szerk. Bekker Zsuzsa, Aula kiadó 2003

Hüttl Antónia (2003): A gazdaság mérés történetéről: adatok, elmélet, gazdaságpolitika Közgazdasági Szemle, 2003. február
https://epa.oszk.hu/00000/00017/00090/pdf/huttl.pdf

Hüttl Antónia (2002): A közszektor adatvagyona: hozzáférés és hasznosítás. Statisztikai Szemle, 2002. augusztus
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2002/2002_08/2002_08_733.pdf

Hüttl Antónia – Pozsonyi Pál (2001): Gondolatok a statisztikai felülvizsgálati politikáról. Statisztikai Szemle, 2001. augusztus
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2001/2001_08/2001_08_653.pdf

Hüttl Antónia (2000): Az államháztartási információs rendszer és a statisztika, Pénzügyi Szemle 2000. szeptember

Hüttl Antónia – Surányi Bálint – Vita László (1998): A gazdasági növekedés és a fejlettség paradoxona a keletközép-európai átmenetben. Közgazdasági Szemle XLV. Évfolyam 1998. november 973-988. o.

Hüttl Antónia (1997): A bruttó hazai termék, azaz a GDP statisztikája, Szigma XXVIII. Évfolyam, 1997. 1-2.szám, 51-74.o

Hüttl Antónia (1997): Az Európai Monetáris Unió és a statisztika, Közgazdasági Szemle XVIV. Évfolyam, 1997. március 199-216. o.

Hüttl Antónia (1997): Nemzeti számlák rendszere In: Gazdaságstatisztika szerk. Szilágyi György, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Hüttl Antónia – Inzelt Annamária – Varga Erzsébet (1996): Revision of R&D Statistics: The New Hungarian Pilot Survey. OECD CCET/DST/EAS(96)100 Conference on the Implementation od OECD Methodologies for R&D/S&T Statistics in Central and Eastern European Countries, 1996 6-8 November

Hüttl Antónia – Gábriel Katalin (1996): Regionális számlák az Európai Unióban. Statisztikai Szemle, 74. Évfolyam 1996. július 576-589. o.

Hüttl Antónia – Farkasházi Lászlóné (1996): Regionális számlák Magyarországon. Statisztikai Szemle, 74. Évfolyam 1996. augusztus-szeptember 680-693. o.

Hüttl Antónia – Báger Gusztáv (1996): Data on Enterprises in the Government Information System: European Union Practice and the Hungarian Case. In: Information System for Economics in Transition. Szerk. N. Seshagiri, J. Salmona, I.P. David Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Ltd. New Delhi 1996

Hüttl Antónia (1995): Implementation of the SNA/ESA in Hungary Statistics in Transition Vol.2. 1995. augusztus 313-330 o.

Hüttl Antónia (1994): A magyar nemzeti számlák új adatforrásai és módszerei, Statisztikai Szemle 72. Évfolyam 1994. június 469-480 o.

Hüttl Antónia (1987): Egy kihasználatlan lehetőség: az előrejelzések szerepe a gazdaságirányításban, Közgazdasági Szemle XXXIV. Évfolyam 1987. szeptember