Nagy Ágnes vezető kutató

agnesnagy002(kukac)gmail.com

Kutatási terület:

  • külkereskedelmi folyamatok, vámpolitika elemzések
  • nagyméretű vállalati adatbázisok feldolgozása és értékelése
  • vállalati felmérések szervezés, készítése és értékelése

Végzettség:

1966-70: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak; nemzetközi szervezetek, egyetemi diploma

Munkahelyek:

  • 2007-:    Kopint-Tárki Zrt. tudományos főmunkatárs, illetve tudományos tanácsadó
  • 1970-2007: Kopint-Datorg, illetve jogelődje, a Kopint Konjunktúra és Piackutató intézet munkatársa, főmunkatársa, majd főosztályvezetője

Nyelvtudás:

  • Angol: jó
  • Spanyol: közepes
  • Orosz: közepes

Egyéb készségek:

Microsoft Office programcsomagok és az SPSS magas szintű felhasználói ismerete

Fontosabb kutatások, publikációk:

Palócz Éva (szerk) – Matheika Zoltán – Nagy Ágnes (2016): A magyar vegyipar helyzete. Készült a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) megbízásából. Kopint-Tárki Budapest

Hüttl Antónia – Nagy Ágnes (2015): Organisational capital and hospital performance in Hungary. Készült az Európai Unió FP7-es SPINTAN kutatási programja keretében. SPINTAN Working Paper Series NO. 14.
http://www.spintan.net/wp-content/uploads/public/WP_13_H%C3%BCttl_Nagy.pdf

Palócz Éva (szerk.) – Nagy Ágnes – Tarnai Zoltán – Vakhal Péter [2015]: Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és befektetési egyezmény komplex hatásvizsgálata a magyar gazdaságra. Készült az Országgyűlés Hivatala Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa megbízásából. Budapest. Kopint-Tárki.

Palócz Éva – Gém Erzsébet – Nagy Ágnes – Páczi Erzsébet – Tóth Gábor (2010): Áttekintés az állami rendszerek működéséről nemzetközi összehasonlításban. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. Készült a VOSZ megbízásából

Palócz Éva (szerk) – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Nagy Ágnes (2009): A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról. Készült a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. támogatásával.

Palócz Éva (szerk) – Antal Dániel – Bartha Attila – Gém Erzsébet – Hárs Ágnes – Kincses Gyula – Matheika Zoltán – Nagy Ágnes – Nagy Katalin – Voszka Éva (2009): A gazdasági növekedés dinamizálásának lehetősége az államháztartási kiadások csökkentése mellett. Készült a Reformszövetség megbízásából.

Gém Erzsébet (szerk) – Matheika Zoltán– Nagy Ágnes – Nagy Katalin – Palócz Éva – Vakhal Péter (2009): A globális pénzügyi válság hatásainak elemzése. Készült a Magyar Telekom megbízásából

Palócz Éva (szerk) – Bartha Attila – Erdős Szabolcs – Kutasi Gábor – Matheika Zoltán – Nagy Ágnes (2008): Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Budapest, 2008. április 7.

Nagy Ágnes (szerk) – Pénzes Petra – Páczi Erzsébet – Szörfi Béla (2008): Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ármegfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban. Készült a KSH számára az EU Transition facility program keretében, Projekt No: 2004/016-689-06-01-01.

Palócz Éva – Matheika Zoltán – Nagy Ágnes (2007): Az adóbázis szélesítésének nemzetközi tapasztalatai. Készült a Pénzügyminisztérium megbízásából. Kopint-Tárki. Budapest 2007. p 90.

Nagy Ágnes – Hárs Ágnes (2006): A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán: A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régióinak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány. Készült a Foglalkoztatási Hivatal számára.

Nagy Ágnes (2006): A külkereskedelmi termékforgalom adatainak konzisztencia-vizsgálata a tükörstatisztikák alapján. Készült a KSH Külkereskedelem-statisztikai főosztálya számára.

Nagy Ágnes (szerk) (2006): A magyar közigazgatás hatékonysága mérését, illetve annak időbeli alakulása nyomon követését lehetővé tevő adatbázis kialakításának lehetősége. Készült a Miniszterelnöki Hivatal számára. Kopint-Datorg Budapest

Palócz, Éva – Nagy Ágnes (2005): A Szolgáltatás-Direktíva lehetséges hatásai az EU Belső Piacára és a magyar szolgáltatáspiacra. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest, 2005. június

Nagy Ágnes (2005): 200 külföldi tulajdonú vállalkozás végső ellenőrzést gyakorló szervezeti egységének (UCI) meghatározása a FATS Kézikönyv tervezet, valamint az OECD Globalizációs Kézikönyv alapján. Készült a KSH számára

Klauber Mátyás (szerk) – Bernát Anikó – Nagy Ágnes – Palócz Éva– Vakhal Péter (2008): A járműipari ágazati stratégia kialakítását megalapozó szakmai átvilágító tanulmány. Készült a Tárki ZRt-vel való együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felkérésére. Kopint-Tárki Budapest, 2008.

Bogó Rozália (szerk) – Ádám Zoltán – Berényi Judit – Havasi Éva –Hüttl Antónia – Matheika Zoltán – Nagy Ágnes – Nagy Katalin – Pénzes Petra – Szörfi Béla –Takács Gyula (2005): A közigazgatás hatékonysága mérésének módszerei, különös tekintettel a nemzetközi összehasonlításokat végző intézmények által alkalmazott elemzési, illetve adatbeszerzési gyakorlatra. Készült a Miniszterelnöki Hivatal Társadalom- és Humánpolitikai Helyettes Államtitkárság számára. Kopint-Datorg, 2005.

Nagy Ágnes (2004): A személyszállítási, termékszállítási, pénzügyi, biztosítási és egyéb kormányzati szolgáltatások külkereskedelme statisztikai megfigyelési rendszere. Készült a KSH számára. Kopint-Datorg Budapest, 2004

Nagy Ágnes (2003): EU-csatlakozásunk miatt bekövetkező forgalmi és piacra jutási változások az Oroszországgal, Ukrajnával, Kazahsztánnal, Kínával, Vietnammal, Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával, Szerbia-Montenegróval, Romániával és Bulgáriával folytatott kereskedelemben fontosabb vámtarifa-csoportok tételes vizsgálata alapján. Készült a Külügyminisztérium megbízásából. Kopint-Datorg. Budapest, 2003.

Nagy Ágnes (2003): Érdekeltségünk az ipari vámok csökkentésére irányuló WTO tárgyalásokon az EU-tagság perspektívájában, exportőri és importőri minőségben. Készült a Külügyminisztérium megbízásából. Kopint-Datorg. Budapest, 2003.

Nagy Ágnes (2002): A szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere: megvalósíthatósági tanulmány. Készült a KSH számára. Kopint-Datorg Budapest, 2002

Nagy Ágnes (2002): Az Intrastat bevezetése Magyarországon: megvalósíthatósági tanulmány Készült a KSH számára. Kopint-Datorg Budapest, 2002