Nagy Katalin a Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány ügyintéző igazgatója, a Kopint-Tárki Zrt igazgatósági tagja

katalin.nagy@kopint-tarki.hu

Kutatási terület:

 • Makrogazdasági elemzés
 • Európai Uniós politikák
 • Német gazdaság kutatása
 • Regionális politika

Végzettség:

 • 1971-1975: Közgazdasági Egyetem
 • 1981:     MKKE Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Szak. Posztgraduális doktori diploma

Munkahelyek:

 • 2007-:    Kopint-Tárki Zrt. igazgatóság tagja
 • 1997-:    KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány ügyvezető igazgatója
 • 1995-1997: KOPINT-DATORG Rt. Világgazdasági Osztály vezetője
 • 1990-1995: Öt évet Németországban, ezalatt külső munkatárs az intézetben
 • 1986-1990: Konjunktúra, Piackutató és Informatikai Intézet közgazdász kutató
 • 1975-1986: Magyar Nemzeti Bank közgazdász kutató

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz: jó

Fontosabb kutatások, publikációk:

Könyvfejezet

Bogóné Jehoda Rozália – Losoncz Miklós – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Oblath Gábor – Palócz Éva – Vakhal Péter (2022). Világgazdasági hatások különösen a német gazdaságra, mindezek hatása Magyarország gazdaságára, államháztartására. In: A Költségvetési Tanács számára készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. 39-43.o.

Bogóné Jehoda Rozália – Losoncz Miklós – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Oblath Gábor – Palócz Éva – Vakhal Péter (2022). Fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlõdés megjelenése a versenyképességben Magyarországon. In: A Költségvetési Tanács számára készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. 44-49.o.

Nagy Katalin – Bogó Rozália – Losoncz Miklós – Palócz Éva – Vakhal Péter (2021): Világgazdasági fejlemények – ezen belül a Brexit – hatása az EU-ra, benne Magyarország gazdaságára, államháztartására. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések összefoglalói. Országgyúlés Hivatala. pp. 98-107.

Nagy Katalin – Palócz Éva (szerk.), (2020): A COVID-járvány rövid távú hatásai a nemzetközi és magyar gazdaságra. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések – 2020. Kiadja a Magyar Közgazdasági Társaság. pp 99-106.

Nagy Katalin-Serfőző Nóra (2015): Gazdasági különbségek és hasonlóságok a szlovák-magyar határ mentén, In: A szlovák-magyar határ menti migráció, Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány, Budapest, 2015 ISBN: 978-963-12-2839-7

Nagy Katalin (2013): Mitgliedschaft der mittel- und osteuropäischen Länder in der Währungsunion – Risiken und Chancen, Co-author Ferkelt, Balázs, Europa Kolleg Hamburg, Discussion Paper, No. 4/13., October 2013, http://www.europa-kolleghamburg.de

Nagy Katalin (2012): Kohäsionspolitik aus der Sicht der Beitrittsländer, in Schäfer, W. – Graf Wass von Czege (Hrsg.): Aktuelle Probleme der europäischen Integration, Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung, 67. Nomos, Baden-Baden, 2012. ISBN 978-3-8329-7103-8, pp. 71-100.

Nagy Katalin (2010): Finanzmarktturbulenzen und Binnenmarkt, in Schäfer, W. – Graf Wass von Czege (Hrsg.): Dienstleistungsfreiheit in der EU, Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung, 62. Nomos, Baden-Baden, 2010. ISBN 978-3-8329- 5405-5, pp. 153-185.

Nagy Katalin – Klauber Mátyás (2010): Európai támogatások és a hazai fejlesztési politika. In Társadalmi Riport – 2010, Szerk.: Kolosi Tamás és Tóth István György, Tárki, Budapest, 2010. pp 159-175

Nagy Katalin – Hárs Ágnes (2008): Labour Market Monitoring in Border Regions. In: Larsen, Ch. – Mathejczyk, W. – Kipper, J. – Schmid, A. (Eds.): Target Group Monitoring in European Regions, Empirical Findings and Conceptual Approaches, Rainer Hampp Verlag, Muenchen, Mering 2008. ISBN 978-3-86618-269-1, pp 72-79.

Nagy Katalin (2007): Finanzielle Vorausschau und Kohäsionspolitik: Zielkonflikte, in Schäfer, W. – Graf Wass von Czege, A. (Hrsg.): Das Gemeinsame Europa – viele Wege, kein Ziel? Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung 54, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2007 ISBN 978-3-8329-2902-2, pp:243-263.

Nagy Katalin: Human Development Report, Slovakia and Hungary, Socio-Economic Portrait of Eastern Slovakia and Hungary, UNDP, Bratislava, 2007, report done on the basis of shortterm consultancy.

Nagy Katalin (2004): Die Zukunft der EU-Strukturfonds – Wie weit werden die Beitrittsländer in der Lage sein die Möglichkeiten der europäischen Strukturpolitik auszuschöpfen?, in Bruha, T.- Schäfer, A. Wass von Czege (Hrsg.): Die Europäische Union nach der Erweiterung – deutsche und ungarische Standpunkte, Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung 45, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004 ISBN 3-8329-0951-6, pp:156-176. A kötet szerzoi: Nölling W., Hefeker C., Lammers K., Schäfer W., Bruha Th., Nowak C., Behrens P., Seidel M., Inotai A., Nagy K., Vida K., Ferkelt B., Szanyi M.

Nagy Katalin (2003): Lehetőségek, kihívások, ellentmondások: Kohéziós politika a kibővített Európai Unióban, in EU-Kaleidoszkóp: Magyarország EU-érettsége és az EU fogadókészsége című tanulmánykötet, Szerkesztette: Dr. Rácz Margit. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2003, ISBN 963 224 7221, pp: 111-133, 273-293 A kötet szerzői: Dezséri K., Ferkelt B., Fóti K., Hasse R., Nagy K., Nicolaysen G., NöllingW., Rácz M, Schäfer W., Schenk K., Szemlér T.

Nagy Katalin (2003): Német fejezet: Chancen, Herausforderung und Kontroverse. Kohäsionspolitik in einer erweiterten Europäischen Union. Szerkesztette: Dr. Rácz Margit. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2003, ISBN 963 224 7221, pp: 273-293

Nagy Katalin (2000): Die EU-Strukturpolitik und die ungarischen Unternehmen, in Rolf Hasse/Karl-Ernst Schenk/ Andreas Graf Wass von Czege (Hrsg.): Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union: Perspektiven und Engpässe, in der Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung, Band 27, Nomos Verlagsgesellschaft, 2000, Baden-Baden, ISBN 3-7890-6569-2, pp:181-200. A kötet szerzői: Balázs P., Jacob K., Straubhaar Th., Rácz M., Bruha Th., Jakš J., Pitschas R., Schäfer W., Szemlér T., Martin R., Delhaes K., Sepp Jüri, Nagy K., Varga Gy. (Az “Őszinte Könyv”-ben megjelent tanulmány átdolgozott, német szakértők által lektorált és elfogadott változata.)

Nagy Katalin (2000): A magyar támogatási rendszer átalakításának megalapozása, In: Az Európai Unió Évkönyve 1999-2000, Szerkesztette: Forgács Imre, Inotai András és Wéber Attila (közrem.: Horváthné Stramszky Márta), DHV Magyarország-Osiris, 2000, (Magyarország az Európai Unióban kézikönyvtár, ISSN 1585-1508) ISBN 963 379 954 6, pp. 243-268

Nagy Katalin (1999): Az Európai Unió strukturális politikája és a magyar iparvállalatok, “Őszinte Könyv az Európai Unióról”, Szerkesztette: Dr. Rácz Margit, Lektorálta: Olter László, Euro Info Service, 1999. május, ISBN 963-03-7487-0,: 148-169 p. A kötet szerzői: Balázs P., Nicolaysen G., Hasse R., Szemlér T., Varga Gy., Schäfer W., Dezséri K, Martin R., Gérnyi G., Nagy K.

Magyar nyelvű folyóiratcikk

Nagy Katalin (2023). Játék túlélésreKülgazdaság 67. évfolyam 1-2. 115-119.o.

Nagy Katalin (2022). A bizonytalanságok éve In: Körkérdés a pandémia utáni kibontakozás dilemmáiról. LXVI. évf., 2022. január–február. pp. 84-89.

Nagy Katalin- Palócz Éva – Matheika Zoltán (2018): Konjunktúraelemzések 2018 tavaszán. Folytatódik a jó ütemű növekedés. Külgazdaság LXII. évfolyam 2018/3-4. pp. 16-28.

Nagy Katalin – Serfőző Nóra (2015): Gazdasági potenciál, együttműködési lehetőségek és korlátok a szlovák-magyar határ mentén. In: Külgazdaság, LXII. évfolyam 2015/5-6. p.3-29.

Nagy Katalin – Palócz Éva – Vakhal Péter (2015): Kopint-Tárki Zrt.: Háromszázalékos növekedés, nulla infláció. In: Külgazdaság, LIX. évfolyam 2015/3-4. p. 11-19

Nagy Katalin, Palócz Éva – Vakhal Péter [2015]: Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben. Statisztikai Szemle 93. évf. 4. szám. pp. 297-318.

Nagy Katalin (2009): 20 éves a német újraegyesülés, Külgazdaság, LIII. Évfolyam, 2009./11- 12, p. 4-20

Nagy Katalin (2003): Napirenden a német reformok, Cégvezetés, XI. évfolyam, 2003. július

Nagy Katalin (2003): Németország – elmulasztott reformok, stagnáló gazdaság, Külgazdaság, XLVII. Évfolyam, 2003/5. p. 37-58

Nagy Katalin – Molnár Éva (1997): A közös közlekedési politika működésének esélyei az Európai Unió országaiban, Külgazdaság, XLI. Évf. 1997/11., pp.

Nagy Katalin (1996): A német újraegyesülés első öt éve: mit jelent a német egység a keletnémet tartományok számára? Külgazdaság, XL. Évfolyam, 1996/10, pp. 42-66

Nagy Katalin (1994): Németország, mint a legjelentősebb nyugati beruházó Kelet-Európában, Külgazdaság, XXXVIII. Évfolyam, 1994./7., p. 66-74

Kiadványok

Nagy Katalin (2009): Az állami szektor reformálatlansága versenyhátrányt jelent. In: Tóth I. Gy. (szerk.): Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Budapest: TÁRKI. 30-35. o.,2009 (Letölthető: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b252.pdf)

Nagy Katalin (2004): Gondolatok a magyar iparpolitikáról: alkalmazkodás és útkeresés / Bp.: KOPINT-DATORG, 2004. – 43 p. ISSN 0866-3653 ISBN 963-7275-95-9

Nagy Katalin- Molnár Éva (1997): A közlekedési szektor az Európai Unióban és Magyarországon: A mai helyzet és feladatok a csatlakozásig, Bp.: KOPINT-DATORG. Műhelytanulmányok, 1997. márc. (Kutatásvezetés és szerkesztés közösen Dr. Molnár Évával)

Nagy Katalin (1997): EU-források a keletnémet tartományok újjáépítése szolgálatában / Nagy Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, 1997. – 49 p.; 30 cm. – (Műhelytanulmányok; No. 24) (ISBN 963 7275 33 9) Sorozatszerkesztő: Schweitzer Iván

Nagy Katalin (1996): A német újraegyesülés első öt éve: mit jelent a német egység a keletnémet tartományok számára? Bp.: KOPINT-DATORG, Műhelytanulmányok; No. 20 1996. – 55 p.; 30 cm. –ISBN 963 7275 19 3

Nagy Katalin (1992): Gazdasági alkalmazkodás a volt NDK-ban; Az újraegyesülés előnyei és árnyoldalai. – Bp.: KOPINT-DATORG, Műhelytanulmányok, 1992. február – p 81. ISBN: 963 7852 36 0

Idegennyelvű folyóiratcikk

Katalin Nagy – Éva Palócz – Péter Vakhal: Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special Number 20., 2016. Budapest

Katalin Nagy – Nóra Serfőző: Differences of economic development and ways of cooperation in the Slovak-Hungarian cross-border region. In: Studies in International Economics, Vol. 1, No.2. 23-49 p., 2015, Budapest

Egyéb

Indikátorok és bázis és célértékeinek meghatározásához módszertani támogatás, készült a Miniszterelnökség, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkársága megbízásából, 2014.augusztus

Világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és a költségvetésre, a tanulmány a Költségvetési Tanács megbízásából készült, 2014. június

Fejlesztési kataszter összeállítása az eddig elvégzett önkormányzati fejlesztésekről, Az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében elkészült tanulmány, 2013. december

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai. Készült a Költségvetési Tanács Titkársága megbízásából. Országgyűlés Hivatala finanszírozásában. Készítette: Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter. Budapest 2013. május 31.

Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: a közép-magyarországi régió tovagyűrűző hatása –, NFÜ, 2013

Gazdasági indikátorok kialakítása, részfejezet az Indikátor struktúra tanulmány egy átfogó indikátorrendszer kidolgozásához, A dokumentum a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. között, 2013. április 23-án megkötött szerződés keretében készült.

A szálláshely-vendéglátó ágazat helyzetértékelése. Készült a Magyar Fejlesztési Bank megbízásából. Készítették: Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva, Vakhal Péter. Budapest, 2012. október TÁMOP/TIOP konstrukciók indikátorainak értékelése, HEPIH részére, 2011

A TÁMOP és a TIOP félidei áttekintő értékelése, NFÜ részére, 2010. Az ERFA forrásokból megvalósított kohéziós programok ex-post értékelése a 2000-2006 finanszírozási időszakra vonatkozóan. Magyarországi eredmények., 2010. (Applica-Ismeri megbízásából)

A gazdasági növekedés dinamizálásának lehetősége az államháztartási kiadások csökkentése mellett. Készült a Reformszövetség megbízásából. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Gém Erzsébet, Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Palócz Éva. Megbízott külső szakértők: Antal Dániel (Bankárképző), Kincses Gyula (ESKI): Voszka Éva (Pénzügykutató Intézet). Szerkesztette, és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Budapest, 2009. február

Kompetenciák értékelése regionális kormányzati szinteken. Készült az Ismeri Europa Roma megbízásából. Készítették: Nagy Katalin, Nagy Ágnes, Hüttl Antónia, Bartha Attila. 2009

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról. Készült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány között létrejött kutatási támogatási szerződés keretében. Készítették: Matheika Zoltán, Palócz Éva, Nagy Katalin, Nagy Ágnes. A munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Budapest, 2009. december 8.

Transferable skills across economic sectors – Role and importance for employment at European level, European Commission Employment DG Contract service VC/2009/0818, 2010

Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata NFÜ részére, 2009. aug.-2010. május

A HEFOP 1.2. központi program indikátor-vizsgálata, HEPIH részére 2009. ápr.- 2009. december

Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Készült az MGYOSZ megrendelésére, a Tárki Zrt-vel közösen. A kutatást vezette és a tanulmányt szerkesztette Tóth István György. A kutatást végző munkacsoport tagjai: Bartha Attila, Gál Róbert Iván, Kolosi Tamás, Nagy Katalin, Palócz Éva, Szivós Péter és Tóth István György, a Tárki Zrt-vel közösen. Budapest, 2009. június

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv története – a gondolatkísérletektől az operatív programok elfogadásáig. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Stratégiai és Értékelési Főosztályának megbízásából készítette a KOPINT-TÁRKI kutatócsoportja (Nagy Katalin, Bartha Attila), külső szakértők bevonásával., 2008. október-2009. április

Felmérés a készülő új Polgári Törvénykönyv új rendelkezéseinek a gazdálkodó szférára gyakorolt hatásáról. A tanulmányt készítő munkacsoport: Gém Erzsébet, Klauber Mátyás, Nagy Katalin, Páczi Erzsébet, Vakhal Péter. Budapest, 2008. május.

A Gripen ellentételezési program makrogazdasági hatásainak vizsgálata. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. A tanulmányt készítő munkacsoport: Hárs Ágnes, Klauber Mátyás, Nagy Katalin, Matheika Zoltán. Budapest, 2008. április

A közép-európai országok tapasztalatai az üzleti környezet javításáról és a magyarországi fejlesztési lehetőségek. Készült a Versenyképességi Kerekasztal megbízásából. A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Nagy Katalin. Budapest, 2008.

A magyar villamosenergia-ipar hosszú távú fejlődési irányzatai. A tanulmányt készítő munkacsoport: Gém Erzsébet, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Páczi Erzsébet, Palócz Éva. Budapest, 2007. május.

INTI projekt. A projekt célja az EU-ba harmadik országból érkező bevándorlók integrálásának elősegítése. A projekt keretében öt ország munkaerőpiacának részletes elemzésére, és a különböző integrálási programok értékelésére került sor. A projektet az Európai Unió Foglalkoztatáspolitikai és Társadalmi Ügyekért Felelős Főigazgatósága támogatta (Ref: No: JLS/2006/INTI/071).

Regionális gazdasági előrejelzés, regionális gazdasági és társadalmi tendenciák értékelése az Észak-Magyarországi és a Kelet-Szlovákiai Régió vonatkozásában, A projekt a Human Development Report keretében, a UNDP megbízásából készült. 2006. január-szeptember

A fejlesztéspolitikai stratégia nemzetközi keretei, illeszkedési pontjai. A projekt célja az EU fejlesztéspolitikai vonatkozású politikáinak áttekintése, a magyar fejlesztéspolitika uniós mozgásterének feltérképezése, Készült az NFÜ megbízásából. 2005. május-2005 október

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és alkalmazási lehetőségek az új tagállamok számára. A projekt célja az európai foglalkoztatási stratégia fontosságának és lényegének megismertetése Magyarországon, s annak értékelése, hogy az európai munkaerőpiac kihívásaira milyen válasz adható az európai foglalkoztatási stratégia segítségével az új tagállamokban, különösképpen Magyarországon. A projektet az Európai Unió Foglalkoztatáspolitikai és Társadalmi Ügyekért Felelős Főigazgatósága támogatta (VS/2004/0707) 2004. december-2005.

Akcióterv a Széchenyi Terv beruházás-ösztönzést és kis- és középvállalatokat támogató pályázati keretnek a Nemzeti Fejlesztési Tervvel történő összehangolására, a forrásfelhasználás harmonizálására, valamint a jogszabályi környezet, Készült a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából. 2002. november-2003. január

Regionális gazdaságpolitikai program. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. által támogatott projekt, célja a Közép-Magyarországi Régió gazdaságfejlesztési programjának kidolgozása. 2000. április- október