Oblath Gábor tudományos tanácsadó

oblath.gabor(kukac)krtk.mta.hu

oblathg(kukac)gmail.com

Kutatási területek, kutatási témák:

 • Fő területek: Makroökonómia, gazdaságpolitika, nemzetközi gazdaságtan, makrogazdasági statisztikák.
 • Jelenlegi kutatási témák: a fejlettségi szintek és a bérhányadok nemzetközi összehasonlítása; külkereskedelmi cserearány-alakulás és makrogazdasági reáljövedelem.
 • Néhány korábbi kutatási téma: valuta félreértékeltség és gazdasági növekedés; a hazai bérstatisztikák ellenmondásai; reálgazdasági, ár- és bérfelzárkózás; nemzetközi versenyképesség; béralakulás és társadalmi megállapodás; állampénzügyek és infláció; államadósság, seigniorage, a külföldi tőkebeáramlás hatásai; a jegybank és a költségvetés elszámolásai; külkereskedelem- és árfolyampolitika, importliberalizálás

Tanulmányok, diplomák,tudományos fokozatok:

 • Marx Károly Közgazdaságtudományi (ma Corvinus) Egyetem, 1975
 • Közgazdaságtudomány Kandidátusa, 1995

Munkahelyek, kutatási/szakmai tevékenység:

 • 2014-:    Kopint-Tárki, tudományos tanácsadó
 • 2010-:    KRTK KTI, tudományos főmunkatárs (2015-től: ny. tudományos főmunkatárs)
 • 2012-2014: ELTE TÁTK Közgazdaságtudományi Tanszék, tud. főmunkatárs
 • 2009-2010: a Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának tagja
 • 2002-2009: az MNB Monetáris Tanácsának tagja
        Az MNB MT tagság idején: egyéni kutatási projektek, illetve részvétel a Kopint-Datorg (2007-től: Kopint-Tárki) egyes projektjeiben
 • 2000-2002: A Kopint-Datorg IT elnöke
 • 1995-2000: Kopint-Datorg, kutatási igazgató
 • 1986-1993: Kopint (Konjunktúra és Piackutató Intézet; 1987-től: Kopint-Datorg), kutatási főosztályvezető
 • 1975-1986: Kopint, tudományos munkatárs, majd főmunkatárs

Külföldön:

 • 1994: Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (Genf) Közgazdasági Elemzési és Előrejelzési Főosztályának (DEAP) munkatársa (11 hónap)
 • 1992: Finn Nemzeti Bank, vendégkutató (3 hónap)
 • 1989: The Brookings Institution, vendégkutató (3 hónap)
 • 1982: Helsinki School of Economics, vendégkutató (3 hónap)

Nyelvtudás:

 • Angol: kiváló
 • Francia: közepes

Fontosabb kutatási pályázatok/programok:

Hazai:

2017 –: NKFIH (OTKA) projekt: „A termelékenység alakulása és a gazdaság szerkezeti változásai: Magyarország és az Európai Unió országaiban” közreműködő kutató.

2017 –: NKFIH (OTKA) projekt: A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében – a magyar vállalatok integrálódása szempontjából. K 125125

2012 – 2015: OTKA projekt: „Gazdasági felzárkózás és szerkezeti változások az EU új tagállamaiban: szolgáltatások versus áruk és a bérszint-felzárkózás kérdései” (K 105660 ny); vezető kutató.

2012 – 2013: EU-FP7 project: International comparison of export price and unit labour cost levels in Central-Eastern Europe.

2001 – 2003: AZ OM NKFP programja keretében megvalósult, „A magyar gazdaság európai felzárkózásának nemzetközi környezete és belső feltételei” című project vezetése

Nemzetközi:

2011 – 2013: EU FP7 project: Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOCH). WP2-n belüli téma: International comparison of export price and unit labour cost levels in Central-Eastern Europe

2002: Az Institute for Advanced Studies projectje a hazai EU-felkészültségről és versenyképességről

2001 – 2002: Az ICEG projectje a tőkebeáramlás hatásainak nemzetközi összehasonlításáról

2000 – 2001: A Ford Alapítvány által támogatott project a külgazdasági liberalizálás hatásainak nemzetközi összehasonlításáról

1999: A Világbank SAPRI projectje magyarországi külgazdasági liberalizálásról

1997 – 1998: PHARE-project a hazai államháztartás tervezései és statisztikai rendszerének fejlesztéséről

1997: A IIASA projectje a külföldi tőkebeáramlásról

1990: A Világbank konzultánsa (áttérés a dollárelszámolásra a keleti kereskedelemben)

Oktatás:

 • 2010 –:     Makrostatisztika ELTE TÁTK, Közgazdaságtudományi Tanszék
 • 2013 – 2014: Nemzetközi pénzügyek; Nemzetközi gazdasági kapcsolatok ELTE TÁTK
 • 2005 – 2006: Corvinus Egyetem, Makrogazdasági Tanszék (kurzus a makrogazdasági statisztikákról)
 • 1996 – 1998: CEU, Közgazdasági Tanszék (nemzetközi gazdaságtan és kereskedelempolitika)

Szakmai testületi tagság és egyéb szakmai tevékenység:

 • 2010 – 2016: Az MTA Közgyűlésének választott, nem akadémikus tagja
 • 2003 – 2010: A Statisztikai Szemle szerkesztőbizottságának tagja
 • 2002 – 2007: A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének tagja
 • 1999 – 2003: A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának elnöke
 • 1998 – 2002: A Miniszterelnök Gazdasági Tanácsadó Testületének tagja
 • 1998 – 2001: Az Eximbank FB elnöke
 • 1999 – 2002: A Gazdasági Miniszter Kutatói Tanácsának tagja
 • 1996 – 1997: A Pénzügyminiszter Tanácsadó Testületének tagja,
 • 1990 – 1991: A „Kékszalag-bizottság” konvertibilitási projektjének vezetése; a „HÍD”-csoport tagja

Jelenlegi szakmai testületi tagság:

 • Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának tagja
 • Az MTA Pénzügytani Bizottságának tagja
 • A Külgazdaság szerkesztőbizottságának tagja

Díjak, kitüntetések:

 • 2001: Káldor-díj (az elmélet és a gyakorlat határterületén folytatott kutatásokért)
 • 2002: Fényes Elek díj (a KSH által adott díj a gazdaságstatisztika terén végzett módszertani és alkalmazott elemzésekért)

Könyv, könyvfejezet:

Oblath Gábor – Palócz Éva (2020): Gazdasági növekedés, fogyasztás és megtakarítás Magyarországon az elmúlt évtizedben. In.: Társadalmi Riport 2020, szerk.: Kolosi Tamás, Szelényi Iván, Tóth István György, Budapest 2020
2. Gazdasági növekedés, fogyasztás és megtakarítás Magyarországon az elmúlt évtizedben

Oblath Gábor (2016): Romló intézményi környezet és növekvő újrabefektetés? Egy rejtély megfejtése. In: A magyar polgár. Szerk: Morcsányi, Géza; Tóth, István György. Budapest, TÁRKI, Magvető, (2016) pp. 139-149. , 10 p

Oblath Gábor (2016): Gazdasági átalakulás, nekilendülés és elakadás: Magyarország makrogazdasági konvergenciája az Európai Unió fejlett térségéhez az 1990-es évek elejétől 2013-ig. In: Társadalmi Riport 2014. Szerk: Kolosi, Tamás; Tóth, István György, Budapest. TÁRKI, pp. 21-50.

Oblath Gábor – Palócz Éva (2012): Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások. In: Társadalmi riport 2012. Szerk: Kolosi Tamás-Tóth István György. Tárki, Budapest, 2012.

Oblath Gábor (2010): A gradualizmus politikája. Megjelent: Tardos Károly: Felzárkózás vagy Lemaradás? Gondolat Kiadó, 2010, Budapest.

Oblath Gábor (2010): A költségvetési felelőtlenség ellensúlya: A Magyar Köztársaság új intézménye, a Költségvetési Tanács. In: Sándor P, Vass L (szerk.) Magyarország politikai évkönyve, 2009-ről (DVD melléklettel): Kormányzat, Közpolitika, Közélet. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2010. pp. 235-238.

Oblath Gábor (2010): Magyarország „feltárult” nemzetközi versenyképessége közép-kelet-európai összehasonlításban. Megjelent: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010. Tárki, Budapest, 2010

Oblath Gábor – Szörfi Béla (2010): Makrogazdasági konvergencia az EU tagországaiban. Megjelent: Társadalmi Riport (szerk.: Kolosi Tamás – Tóth I. György), TÁRKI, 2008, Budapest.

Oblath Gábor (2005): James Meade. Megjelent: Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. (Szerk.: Bekker Zsuzsa), KJK, 2005.

Oblath Gábor – Pula Gábor (2000): Makrogazdasági folyamatok és szerkezeti átalakulás a kilencvenes években Magyarországon. Megjelent: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2000. TÁRKI, Budapest, 2000

Oblath Gábor (2000): Makrogazdasági folyamatok, előrejelzések és értelmezések: a hazai gazdaság 1999-ben. Megjelent: Kurtán S.– Sándor P. Vas L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1999. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, 2000.

Oblath Gábor (1998): Makrogazdasági folyamatok, külső és belső egyensúlyhiányok Magyarországon az 1990-es évtizedben. Megjelent: Kurtán S.– Sándor P. Vas L. (szerk.): Magyarország évtizedkönyve. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, 1998.

Oblath Gábor (1992): A forint konvertibilitása. Hogyan, mikor és milyen típusú konvertibilitás vezethető be Magyarországon? Magyar-Nemzetközi Kék Szalag Bizottság. 1. Gazdaságpolitikai tanulmány, Budapest, 1992.

Oblath Gábor (1991): Államadósság – külső adósság – fizetési mérleg. Megjelent: Ki fizet a végén. KJKMTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 1991

Oblath Gábor (1991): A magyarországi importliberalizálás: korlátok, alternatívák tanulságok. Megjelent: Köves A. – Márer P: Külgazdasági Liberalizálás. KJK, Budapest, 1991.

Oblath Gábor (1989): Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989.

Angol nyelven:

Gábor Oblath (2006): Opening Up the Hungarian Economy: Conditions and Consequences of Liberalizing Trade and Capital Flows in Hungary. In: Lance Taylor (ed.): External Liberalization, in Asia, Post-Socialist Europe and Brazil. Oxford University Press, 2006.

Gábor Oblath (1999): Capital inflows to Hungary in 1995-96 and the accompanying policy responses. In: J. Gács – R. Holzmann – M. Wyzan (eds.): The mixed blessing of Financial Inflows – Transition countries in Comparative Perspective. Edward Elgar, Cheltenham, 1999.

Gábor Oblath (1993): Real Exchange Rate Changes and Exchange Rate Policy under Economic Transition in Hungary and Central Eastern Europe. In: Gács, J. – G. Winkler, (eds.): International Trade and Restructuring in Eastern Europe. IIASA, Laxemburg, 1993.

Gábor Oblath (1993): Hungary’s Foreign Debt: Controversies and Problems. In: Newbery, D – I. Székely (eds): Hungary: Aan Economy in Transition. Cambridge University Press, 1993.

Gábor Oblath (1991): Unresolved Issues of Comecon Trade in Convertible Currencies. In: Csaba, L. (ed.): Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe. Dartmouth Press, Aldershot, Brookfield, USA, 1991.

Gábor Oblath (1990): Internal Regulation of Foreign Trade with Respect to Socialist Trading Partners: a Comparison of the Finnish and Hungarian Systems. In: Marrese, M. – Richter, S. (eds.): The Challenge of Simultaneous Economic Relations with East and West. McMillan, 1990. 2

Folyóiratcikk:

Külső adósságfelhalmozás és az adósságkezelés makroökonómiai problémái Magyarországon. I. rész: A külső adósság felhalmozása, erőforrástranszfer és a hazai adósságstratégia kritikái. Közgazdasági Szemle, 1992. 7-8. sz. II. rész: Az adósságkezelés makroökonómiája és a külföldi tőke beáramlása. Közgazdasági Szemle, 1992 9. sz.

Nemzetközi tapasztalatok a valutakonvertibilitásról és a forint konvertibilitásának feltételei. Külgazdaság 1993. 8. sz.

Seigniorage és inflációs adó – néhány makroökonómiai összefüggés magyarországi alkalmazása. I. rész: A pénzteremtésből eredő állami bevétel és az államadósság. Közgazdasági Szemle, 1993. 10. sz.; II. rész: Az államháztartás, a jegybank és az adósság dinamikája. Közgazdasági Szemle, 1993. 11. sz. (Társszerző: Valentinyi Ákos)

A költségvetési deficit makrogazdasági hatásai Magyarországon. Külgazdaság, 1995. 7-8 sz.

A privatizációs devizabevételek felhasználásának makrogazdasági összefüggései. Társadalmi Szemle, 1996. 4. sz.

Külföldi államadósság, magánadósság és tőkebeáramlás. I. rész: Külföldi államadósság és adósságszolgálat. Külgazdaság, 1996. 12. sz.; II. rész: A leértékelési veszteség és a sterilizáció költsége. Külgazdaság, 1997. 1. sz.

Árfolyam-politika, bérköltségek és nemzetközi versenyképesség I., II. rész. Külgazdaság, 1998/8-9. sz.

A maastrichti szerződés fiskális kritériumai és a hazai államháztartási helyzet értelmezése. Közgazdasági Szemle, 1999. október.

Magyarország külkereskedelemi cserearányainak alakulása. Külgazdaság, 2000. 11. sz. 3

Magyarország külkereskedelemi cserearányainak alakulása hosszabb távon és az 1990-es években. Fejlesztés és Finanszírozás, 2003. 4. sz. (Társzerző: Jutkusz Lilla)

A hazai gazdaság nemzetközi versenyképessége. Competitio, 2003. november. (Társzerző: Pénzes Petra)

A nemzetgazdaság nemzetközi versenyképessége: értelmezések, mutatók és néhány tanulság. Külgazdaság, 2004. 2. sz. (Társzerző: Pénzes Petra)

A hazai makrogazdasági statisztikák konzisztenciájáról. Statisztikai Szemle, 2008. 7-8. (Társszerzők: Antal Judit és Komáromi András)

Magyarország versenyképessége nemzetközi összehasonlításban – a makrogazdasági mutatók jelzései. Külgazdaság 2010/9-10.

Az euró magyarországi bevezetésének újragondolása. Közgazdasági Szemle, 2012. június (Társszerző: Neményi Judit)

Ezentúl minden másképpen volt? Gondolatok a GDP-adatok legutóbbi revízióiról. Statisztikai Szemle, 2012. június.

Hány év múlva? – A konvergencia természetéről és időigényéről. Statisztikai Szemle,91: 10 pp. 925- 946. 22 p, 2013

Gazdasági instabilitás és regionális lemaradás – Magyarország esete. Külgazdaság, 58: 5-6 pp. 5-42. 38 p, 2014.

Felzárkóztak az árak és lemaradtak a bérek?: Tévhitek, tények és közgazdasági összefüggések. Statisztikai Szemle, 92: 8-9 pp. 745-765. 21 p., 2014.

A gazdasági stagnálás „színe” és fonákja: Mivel jár együtt az exporttöbblet és az adósságcsökkenés? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 61 : 7-8 pp. 757-800, 44 p, 2014. (Társszerző: Halpern László)

Működőtőke-áramlás, újrabefektetett jövedelem és a nettó külföldi vagyon változása Magyarországon: statisztikai adatok, módszertani kérdések és értelmezési buktatók. Statisztikai Szemle, 94: 8-9 pp. 821-855. 35 p.,2016.

Egy különös adatrevízió háttere, utóélete és tanulságai. Statisztikai Szemle, 95: 6 pp. 621-643., 23 p., 2017.

Ellentmondó béradatok, prociklikus bérfelzárkóztatás. (Körkérdés a bérfelzárkóztatás határairól.) Külgazdaság, vol. 62: 9-10 pp. 61-70., 10 p. (2018)

Külkereskedelmi cserearány-változások és hatásuk a bruttó hazai reáljövedelemre, a belföldi felhasználásra és a jövedelmi felzárkózásra,” KÜLGAZDASÁG, vol. 63, no. 11–12, pp. 3–41, 2019.

Angol nyelven:

Stabilization and Foreign Economic Policy in Hungary. Acta Oeconomica, 1991. No 1-2. (With A. Köves)

The Terms of Trade Effects from the Elimination of State Trading in Soviet-Hungarian Trade. Journal of Comparative Economics, 1992. No 1 (March). (With David Tarr)

The Limits, Successes and Question Marks of Import Liberalization in Hungary. Russian and East European Finance and Trade, 1992, Summer.

Macroeconomic Developments in Hungary between 1990 and 1994. The Hungarian Quarterly, 1994, Summer.

Macroeconomic effects of Fiscal Deficits in Hungary. Russian and East European Finance and Trade, 1996. No 3.

Review article on Currency Crises in Emerging Markets” by Darowski, M. (Ed.), Economic Systems, December 2003

On the interpretation and international comparison of external imbalances. WIIW Monthly Report 2006 No. 7.

Globalization and macroeconomic statistics: Problems of measurement, interpretation and comparison. Hungarian Statistical Review, 2007, No. 11, Special number.

Hungary’s price and wage level in international comparison: are they rally disconnected? Hungarian Statistical Review, vol. 93, no. Special No. 19., pp. 3–21, 2015.

FDI flows and reinvested earnings: statistical measurement, perceptions and economic interpretation. Hungarian Statistical Review, vol. 95, no. Special Number 21, pp. 48–77, 2017.

Labor shares in the old and new EU member states – sectoral effects and the role of relative prices. Economic C Modelling, 90 pp. 254-272. , 19 p. (2020). (With I. Kónya and J. Krekó)

Economic growth and real exchange rate misalignments in the European Union. Acta Oeconomica, 70, No. 3 pp. 297-332, 36 p. (2020). (With J. Krekó)

Műhelytanulmányok:

A finn-szovjet gazdasági kapcsolatok fejlődése, mechanizmusa és intézményrendszere. Közgazdasági Információs Szolgálat – KOPINT, Budapest, 1985.(Társszerző: Pete Péter)

Áttérés a dollárelszámolásra szovjet viszonylatú kereskedelmünkben. KOPINT-DATORG, Budapest, 1990. május.

Fiskális problémák Kelet-Európában (Magyarország államháztartási gondjai kelet-európai összehasonlításban). KOPINT-DATORG, 1995 július. 4

A GDP és a GNI mit mutatnak, és mit fednek el a gazdasági növekedés szokásos mutatói? (Javaslat átfogó mutatórendszerre és kísérlet a számszerűsítésre). KOPINT-DATORG, 2000, október.

Az árak, a bérek és az infláció várható alakulása a csatlakozást követően. KOPINT-DATORG, 2004. március. (Szerk.: Palócz Éva) A tanulmánykötet 1,. 2. és 6. fejezete.

Az Euró Hazai bevezetésének újragondolása. MTA KTI Műhelytanulmányok. MT-DP 2012/14, március. (Társszerző: Neményi Judit)

A gazdasági stagnálás „színe” és fonákja: jó az exporttöbblet és az adósságcsökkenés, de rossz a tőkekiáramlás és a beruházás-visszaesés? Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. 2014, 79 p.(Társszerző: Halpern László)

Egy unortodox jegybanki adatrevízió háttere, utóélete és tanulságai. Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 2017, 27 p.

Külkereskedelmi cserearányok, bruttó hazai reáljövedelem és bruttó hazai termék: változások és szintek nemzetközi összehasonlításban. Az Európai Unió tagországainak tapasztalatai 1995 és 2017 között – magyarországi tanulságokkal. Budapest, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019, 72 p

Angol nyelven:

Accumulation of Foreign Debt and Macroeconomic Problems of Debt Management: Hungary’s case. KOPINT-DATORG Discussion Papers No.1, 1992.

Sustainable Forint Convertibility for Hungary. Policy Study Commissioned by the Blue Ribbon Commission. Indianapolis and Budapest, 1992. (With Paul Marer).

Interpreting and Implementing Currency Convertibility in Central and Eastern Europe: A Hungarian Perspective. Review of Economies in Transition. 1993 No 2. The Bank of Finland, Helsinki

Macroeconomic Policy, Liberalisation and Transition: Hungary’s Case. Centre for Social and Economic Research. Warsaw. December 1993. (With Ákos Valetinyi)

The Regional Role of the Former Soviet Union and the CMEA: a Net Assessment. KOPINT-DATORG Discussion Papers, September 1994. (Originally published in the „Green Book” for the US Congress) (With A. Köves)

Economic Growth and Fiscal Crisis in Central and Eastern Europe. The Vienna Institute for Comparative Economic Studies (WIIW), Research Report No. 218, May 1995.

Interpreting and Measuring Seigniorage: Hungary’s Case. Kopint-Datorg Discussion Papers No. 58. August 1999. (With András Sebestyén)

Liberalisation of Imports in Hungary: Alternative Proposals, Conditions, Consequences and the Role of the World Bank. Paper prepared for the World Bank in the framework of theme No. 2. of the Hungarian SAPRI Project. Budapest, June 2000.

Opening up the Hungarian Economy. (Conditions and Consequences of Liberalizing Trade and Capital Flows in Hungary). Paper prepared in the framework of the Ford Foundation project “External Liberalization, Distribution, and Growth”. June 2001.

Managing Capital Flows in Hungary. Paper prepared in the framework of the ICEG project: “Managing Capital Flows in the Transition Economies of Central and Eastern Europe”. October 2001. (With Gy. Barabás)

Macroeconomic and Sectoral Aspects of Hungary’s International Competitiveness and Trade Performance on EU Markets. WIIW Research Report, September 2002. (With S. Richter).

The policy environment shaping public expenditures and the composition of social expenditures in the European Union. Study commissioned by the UNICEF. February 2009. (with Ágnes Hárs.)

Unit values, unit labor costs and trade performance in four Central European Countries. Research paper prepared in the framework of the FP7 project: Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOH); WP2.1. 5 March 2013. (With Balázs Muraközy, Gábor Békés, Zsuzsa Munkácsi).

Economic convergence and structural change in the new member states of the European Union: convergence in volumes, prices and the share of services, with implications for wage convergence: an expenditure-side analysis. Budapest, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (2015), 94 p. (With: Éva Palócz, Dávid Popper and Ákos Valetinyi)

Economic policy and macroeconomic developments in Hungary, 2010–2015. CASE Working Papers, Warsaw, 2016, 41 p.

FDI-flows and reinvested earnings: measurement, perceptions and pitfalls in interpretation. Budapest, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (2017), 33 p.

Economic convergence and exchange rate misalignments in the European Union. Budapest, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (2018), 95 p.

Labor shares in the EU: sectoral effects and the role of relative prices. Budapest, Institute ofEconomics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2019, 48 p.