✝Orbán Júlia (1939-2024)

Életpályája
Júlia Szabó néven született 1939. március 19-én Aradon, de mivel édesapja nem volt hajlandó
felvenni a román állampolgárságot, kiutasították őket Romániából. Még két éves sem volt,
amikor Budapestre költöztek, és a háború után itt kezdett el iskolába járni. Édesapja nem élte
túl a munkaszolgálatot. Édesanyja a Zeneakadémián tanult, mestere Kadosa Pál volt, akihez
aztán feleségül ment. Gimnazista korában már eldőlt, hogy nem zenész lesz, civil foglalkozást
választ és édesapja nyomát követve vegyészmérnöknek tanult. 1962-ben, még diplomája
megszerzése előtt házasságot kötött Orbán Ottóval. Időközben középfokú német és felsőfokú
angol külkereskedelmi szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsgát is tett. Vegyészmérnöki
oklevele megszerzése után a Diósdi Csapágygyár anyagvizsgáló laboratóriumában
helyezkedett el, majd 1963-tól a Magyar Kereskedelmi Kamara Piackutató Főosztályán
dolgozott. 1964-ben a Konjunktúra és Piackutató Intézethez került, ahol vegyipari témájú
kutatásokban vett részt. 1967-ben a BME-n szerzett gazdasági mérnöki oklevelet. 1987-től
1993-ban való nyugdíjba vonulásáig a Kopint-Datorg Rt. főmunkatársa, majd a Marketing
Főosztály vezetője lett.

Munkássága
Kutatási területe a vegyipari termékek piacának, árainak, fejlesztési lehetőségeinek feltárása,
előrejelzések készítése, beruházási döntések előkészítéséhez kapcsolódó tanulmányok írása
volt. 1964 és 1968 között részt vett az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Vegyipari
Munkacsoportjának tevékenységében, mint a magyar delegáció tagja, valamint 1989-ben a
NIRA National Institute és a Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány worshopjának
szervezésében, menedzselésében és anyagának sajtó alá rendezésében. 1994-ben a Center for
International Private Enterprise kutatási programjában működött közre. Megjelent hat
szakmai tanulmánya is.