Palócz Éva vezérigazgató

palocz(kukac)kopint-tarki.hu

eva.palocz(kukac)kopint-tarki.hu

Kutatási terület:

 • Makrogazdasági elemzés, fiskális és monetáris politika
 • Mikrogazdasági elemzés, vállalati szerkezet makroszintű hatásai
 • Gazdasági átmenet Közép-Kelet Európában
 • Szolgáltatások szerepe a gazdasági fejlődésben és a nemzetközi kereskedelemben
 • Nemzetközi tőkeáramlás

Végzettség, fokozatok:

 • 1991-1992 MTA, PhD
 • 1980-1981 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, doktori fokozat
 • 1970-1974 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, közgazdász diploma

Munkahelyek:

 • 2007-:    Kopint-Tárk Zrt. vezérigazgató
 • 2002-2007: KOPINT-DATORG Rt., tudományos vezérigazgató helyettes
 • 1999-2002: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht., ügyvezető igazgató
 • 1995-1998: Magyar Nemzeti Bank Statisztikai Főosztály, főosztályvezető-helyettes
 • 1994-1995: Budapest Bank Rt., főosztályvezető
 • 1993-1994: ÁV Rt., kutatásvezető
 • 1992-1993: IFO Institut für Wirtschaftsforschung, München vendégkutató
 • 1990-1992: KOPINT-DATORG, főosztályvezető
 • 1974-1990: KOPINT Konjunktúra és Piackutató Intézet, tudományos munkatárs, főmunkatárs

Nyelvismeret:

 • Angol: kiváló
 • Német: kiváló
 • Orosz: közepes
 • Francia: alapszintű

Szakmai testületi tagság:

 • A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) alelnöke
 • A Külgazdaság szerkesztőbizottságának tagja
 • A Pénzügyi Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja
 • A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány kurátora
 • A Tárki Alapítvány kuratóriumi tagja

Kitüntetések, elismerések:

 • 2007: Fényes Elek díj (KSH)
 • 2008: Káldor díj (Heller Farkas kollégium)
 • 2009: Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetés

Oktatási tevékenység:

2015- : Óraadó az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politológia MA képzés szakpolitikai kurzusán:
Fiskális politika

Fontosabb kutatások, publikációk:

Projektek

Hazai nagyobb projektek

2017 – NKFIH (OTKA) projekt: A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében – a magyar vállalatok integrálódása szempontjából. K 125125. Folyó projekt, vezető kutató.

2012 – 2015: OTKA projekt: „Gazdasági felzárkózás és szerkezeti változások az EU új tagállamaiban: szolgáltatások versus áruk és a bérszint-felzárkózás kérdései” (K 105660 ny); résztvevő kutató.

2013: Egy mikromegalapozású makromodell kifejlesztése. Konzorciumvezető. Készült a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal számára az ÁROP 1.1.10-2011-2011-0001 kutatási program keretében. Vezető szakértő: Cathal O’Donoghue, Dublin, Teagasc Mellows Campus

Nemzetközi projektek

2013 – 2016: SPINTAN: Állami “okos” immateriális politikák (Smart Public Intangibles), készült az EU FP7 kutatási program keretében. Projektvezető: Matilde Mas, University of Alcala & Ivie

2009-2012: INDICSER: A szolgáltató szektor nemzetközi teljesítményének értékelésére szolgáló indikátorok (Indicators for Evaluating International Performance in Service). Készült az EU FP7 kutatási program keretében. Projektvezető: Mary O’Mahony, University of Birnimingham

2008-2011: SERVPPIN: Az állami és a magánszolgáltatások hozzájárulása az európai növekedéshez, jólléthez; és az állami-magán innovációs hálózatok szerepe (The Contribution of Public and Private Services to European Growth and Welfare, and the Role of Public-Private Innovation). Készült az EU FP7 kutatási program keretében. Projektvezető: Luis Rubalcaba University of Alcalá

Publikációk, könyvfejezetek

Palócz Éva (2023). Az inflációs csata európai tájképe: Magyarország elesettKülgazdaság 67. évfolyam 1-2. 120-129.o.

Matheika Zoltán – Palócz Éva (2022). Makrogazdasági, államháztartási helyzetkép 2022. I. félévéről. In: A Költségvetési Tanács számára készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. 31-38.o.

Bogóné Jehoda Rozália – Losoncz Miklós – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Oblath Gábor – Palócz Éva – Vakhal Péter (2022). Világgazdasági hatások különösen a német gazdaságra, mindezek hatása Magyarország gazdaságára, államháztartására. In: A Költségvetési Tanács számára készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. 39-43.o.

Bogóné Jehoda Rozália – Losoncz Miklós – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Oblath Gábor – Palócz Éva – Vakhal Péter (2022). Fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlõdés megjelenése a versenyképességben Magyarországon. In: A Költségvetési Tanács számára készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. 44-49.o.

Palócz Éva. (2022). A magyar gazdaság két egymásra torlódott válság közben. In T. Kolosi, I. Szelényi, & I. G. Tóth (szerk.), Társadalmi Riport 2022. TÁRKI.

Palócz Éva (2022). Súlyos örökség: ikerdeficit és gyorsuló infláció. In: Körkérdés a pandémia utáni kibontakozás dilemmáiról. Külgazdaság LXVI. évf., 2022. január–február. pp. 90-93.

Matheika Zoltán – Losoncz Miklós – Palócz Éva (2021): Makrogazdasági áttekintés 2020-ról és 2021 első félévéről. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések összefoglalói. Országgyúlés Hivatala. pp. 23-31.

Nagy Katalin – Bogó Rozália – Losoncz Miklós – Palócz Éva – Vakhal Péter (2021): Világgazdasági fejlemények – ezen belül a Brexit – hatása az EU-ra, benne Magyarország gazdaságára, államháztartására. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések összefoglalói. Országgyűlés Hivatala. pp. 98-107.

Bogóné Jehoda Rozália – Koppány Krisztán – Krokovay Nóra – Matheika Zoltán – Palócz Éva – Vakhal Péter (2021): A Covid-19, a fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlődés megjelenése a versenyképességben Magyarországon. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések összefoglalói. Országgyúlés Hivatala. pp. 108- 116.

Nagy Katalin – Palócz Éva (szerk.), (2020): A COVID-járvány rövid távú hatásai a nemzetközi és magyar gazdaságra. In: Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején. A Költségvetési Tanács részére készült elemzések – 2020. Kiadja a Magyar Közgazdasági Társaság. 99-106.o.

Oblath Gábor – Palócz Éva (2020): Gazdasági növekedés, fogyasztás és megtakarítás Magyarországon az elmúlt évtizedben. In.: Társadalmi Riport 2020, szerk.: Kolosi Tamás, Szelényi Iván, Tóth István György, Budapest

Oblath Gábor – Palócz Éva (2020): Gazdasági növekedés, fogyasztás és megtakarítás Magyarországon az elmúlt évtizedben. In.: Társadalmi Riport 2020, szerk.: Kolosi Tamás, Szelényi Iván, Tóth István György, Budapest

Palócz Éva – Matheika Zoltán (2020): Dilemmák a Covid–19-válság magyarországi gazdasági hatásairól. In.: Társadalmi Riport 2020, szerk.: Kolosi Tamás, Szelényi Iván, Tóth István György, Budapest 2020
26. Dilemmák a Covid–19-válság magyarországi gazdasági hatásairól

Palócz Éva (szerk) – Bogó Rozália – Éltető Andrea – He Ting – Losoncz Miklós – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Túry Gábor – Vakhal, Péter [2020]: The Restart of European Economy and Its Impact on Central and Eastern Europe. Készült a China-CEE Institute számára angol és kínai nyelven, Budapest. ISSN: 978-615-6124-08-1.

Palócz Éva (2019): Adalékok a külföldi vállalatok magyarországi szerepének a megítéléséhez. Külgazdaság, LXIII. évfolyam 2019/9-10. p. 39-64.
https://kulgazdasag.eu/cikk/2019/adalekok-a-kulfoldi-vallalatok-magyarorszagiszerepenek-a-megitelesehez

Palócz Éva (2019): Gondolatok a külföldi tőke szerepéről az EU-országokban, különös tekintettel a V4 országokra és Magyarországra. 53. sz. Műhelytanulmány, 2019. augusztus.

Palócz Éva (2018): Bérfelzárkóztatás alulnézetből. Körkérdés a bérfelzárkóztatás határairól. Külgazdaság, LXII. évfolyam 2018/9-10. p. 70-74.

Palócz Éva – Vakhal Péter (2018): Mi lett velük? Egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000-2006 között. In: Társadalmi Riport 2018. Szerk: Kolosi Tamás-Tóth István György Budapest: 2018.

Vakhal Péter- Palócz Éva (2018): Fél pohár víz, avagy hogyan értelmezhető a magyar versenyképesség az objektív és szubjektív mutatók szerint? In: Társadalmi Riport 2018, szerk. Kolosi Tamás-Tóth István György, Budapest: 2018.

Palócz Éva – Matheika Zoltán – Nagy Katalin (2018): Konjunktúraelemzések 2018 tavaszán. Folytatódik a jó ütemű növekedés. Külgazdaság LXII. évfolyam pp. 16-28.

Palócz Éva – Kállay László – Matheika Zoltán – Mérő Katalin- Vakhal Péter [2018]: A Széchenyi Kártya Program Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Konstrukcióinak hatáselemzése. Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára. Budapest, Kopint-Tárki.

Palócz Éva (2017): A külkereskedelem szerepe a magyar gazdaságban. In: Becsey Zsolt László (szerk.): A magyar külgazdaság helye a gazdaságpolitikában konferencia előadásainak szerkesztett változata. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. pp 23-38.

Palócz Éva – Ádám Zoltán (2016): Peer country paper-Hungary. Kopint-Tárki, Budapest, 2016, november. A “Best practices in reducing tax gaps in V4 countries and Ukraine” c. V4 program keretében.

Nagy Katalin – Palócz Éva – Vakhal Péter (2016): Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special Number 20., 2016. Budapest.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2016/2016_K20/2016_K20_020.pdf

Palócz Éva (2016): Néhány gondolat a “drágulásról”, azaz az inflációról. In: TŐKE-PIACGAZDASÁG 2016. II. évfolyam 4. szám

Palócz Éva (2016): A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai. In: Társadalmi Riport 2016. szerk: Kolosi Tamás – Tóth István György TÁRKI Budapest: 2016.pp 13-32.
https://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/01palocz.pdf

Palócz Éva (2016): A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában. In Magyar Polgár ISBN 978- 963-14-3407-1. Szerk: Morcsányi Géza–Tóth István György
http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/magyarpolgar/palocz.pdf

Palócz Éva – Matheika Zoltán – Vakhal Péter (2015) Structural changes in Public Expenditures in the European Union since 2008 – with special regard to new member states. In: SPINTAN Smartpublicintanglibes. SPINTAN Working Paper No. 14.
http://dx.medra.org/10.12842/SPINTAN-WP-14

Palócz Éva (szerk.) – Nagy Ágnes – Tarnai Zoltán – Vakhal Péter [2015]: Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és befektetési egyezmény komplex hatásvizsgálata a magyar gazdaságra. Készült az Országgyűlés Hivatala Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa megbízásából. Budapest. Kopint-Tárki.

Palócz Éva (2015) Növekedési kockázatok Magyarországon, 2015 őszén. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2015-2016. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X. pp. 46- 48.

Nagy Katalin – Palócz Éva – Vakhal Péter (2015): Háromszázalékos növekedés, nulla infláció. Külgazdaság, LIX. évfolyam 2015/3-4. p. 11-19

Nagy Katalin – Palócz Éva – Vakhal Péter (2015): Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben. Statisztikai Szemle, 93. évfolyam 4. szám. p 297- 318.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2015/2015_04/2015_04_297.pdf

Palócz Éva (2015) Gondolatok az európai és magyar gazdaság szerkezeti változásairól. Külgazdaság LIX. évfolyam 2015/1-2. pp. 46-51.

Palócz Éva (2014): A fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés feltételeiről. Magyar Pénzügyi Almanach 2014-2015. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft. ISSN 2063- 188X. pp.39-41.

Palócz Éva – Matheika Zoltán (2014): A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében. In: Társadalmi Riport 2014, szerk: Kolosi Tamás – Tóth István György Budapest: 2014.
https://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b336.pdf

Palócz Éva (2014): A magyar vállalati szektor átalakulása az elmúlt 2 évtizedben. In: Gazdaság, társadalom, fogyasztás – 1989-2014. Készült a GfK Hungária fennállásának 25. évében. Sugatagi Gábor (szerk). GfK Hungária Piackutató Intézet, Budapest, 2014. pp. 32-46

Palócz Éva (szerk.) 2013: “The elements of a micro based macroeconomic model a Small Scale Semi Structured Dynamic Gap Macromodell and a Computeable General Equlilibrium (CGE) modell and its integration to a dynamic/behavourial households microsimulation modell”. A projekt főszakértője: Cathal O’Donoghue, Dublin, Teagasc Mellows Campus

Palócz Éva (2013): Válságon innen és túl. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2013-2014. Kerekes György István (szerk). Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X. pp.41-45.

Palócz Éva – Vakhal Péter (2013): A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége számára. Kopint-Tárki, Budapest.

Palócz Éva (2013): A magyar gazdaság lemaradásának néhány reálgazdasági összetevője. In: “Minden egész eltörött. Útkeresés és útfüggőség válságos környezetben”. Muraközy László (szerk). Akadémiai Kiadó. Budapest, 2013. ISBN 978-963-05-9433-1. pp. 37-79.

Oblath Gábor – Palócz Éva (2012) Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások. In: Társadalmi Riport 2012. szerk: Kolosi Tamás, Tóth István György. Tárki Budapest ISSN 1216-6561. pp. 115-133.
https://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20121122_oblath_palocz_prezentacio.pdf

Palócz Éva (2012): Elszalasztott lehetőségek. Hozzászólás az euró bevezetésének lehetőségeiről szóló vitához. Közgazdasági Szemle LIX. évf., 2012. június

Palócz Éva (2012): Létezik-e magyar útja a válság kezelésének. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2012-2013. Kerekes György (szerk). Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X. pp.39-41.

Palócz Éva – Vakhal Péter: Competition on business services market in Hungary. In: Tächiciu (szerk.): A 22. RESER Nemzetközi Konferencia Tanulmánykötete. Bukarest. 2012. RESER.

Palócz Éva – Páczi Erzsébet (2011): Makroökonomische Nachhaltigkeit vom Standpunkt der Ökologie. Társzerző: Páczi Erzsébet. In: “TÁMOP-Humboldt Kolleg für den Umwelt- und Klimaschutz. Michael Palócz-Andresen, Róbert Németh , Dóra Szalay (eds). University of West Ungarn Press. ISBN 978-963-334-063-9.

Palócz Éva (2011): Different trajectories of Central and Eastern Europeean countries after the Crisis. In: “Adaptability and Change – The regional Dimensions in Central and Eastern Europe”. Grzegorz Gorzelak, Chor-Ching Goh, Károly Fazekas (eds). Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. Krakkow 2011. pp. 59-80.

Palócz Éva (2011): Lassú kilábalás, sok gazdaságpolitikai kanyarral. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2010-ről. Sándor, P. -Vass, L. (szerk). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 2061.7631, 2011. Budapest.

Palócz Éva – Oblath Gábor: The share and volume of services in member states of the EU: an expenditure-side analysis. Paper presented at the XXI. Annual Conference of RESER, Hamburg, 9th September 2011. In: RESER 2011 Productivity of Services Next Gen – Beyond Output / Input. (Eds: Ganz,W., Schletz, A, Kicherer, F.) ISBN: 978-3-8396-0298-0.

Palócz Éva – Hárs Ágnes – Nagy Katalin – Matheika Zoltán (2011) A bérek konvergenciája az Európai Unióban. A tanulmány a Gazdasági és Szociális Tanács (GSzT) részére készült. Kopint-Tárki, Budapest. 2011 február. p. 150

Palócz Éva (2011): Kihívások és irányok: a magyar gazdaság helyzetének értékelése a gazdaságpolitikai tükrében. In: Magyar Pénzügyi Almanach 2011-2012. Szerk: Kerekes György. TAS-11 Kft Kiadó, Budapest. ISSN 2063-188X. pp. 49-51.

Palócz Éva (2011): The role of foreign capital inflow in the economies of New Member States in EU. Előadás a Humboldt Kolleg Nemzetközi Konferencián Isztambulban, 2011. június 4.

Palócz Éva (2010): Tervezésünk és az EU követelményei. Pénzügyi Szemle Budapest, 2010/3. pp.475-479.

Palócz Éva (2010): A gazdasági növekedés és az adósságcsapda dilemmája. In: Társadalmi Riport. Szerk: Kolosi, T.-Toth, I. Gy.. 2010. pp.139-159. ISSN- 1216-6561.

Palócz Éva (2010): Túlvagyunk a mélyponton, de a neheze még hátravan. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2009-ről. Sándor, P. Vass,L. (szerk). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 2061,7631, 2010. Budapest pp. 821-832

Palócz Éva (2010): Nem tudunk kibújni a bőrünkből. In: Te rongyos élet….Életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon. Hankiss, E.-Heltai, P (szerk). Médiavilág Kiadó Budapest, 2010 pp. 215-218. ISBN 978-963-06-8773-7

Palócz Éva (2010): Hol a kijárat? Gondolatok az exit stratégiáról. In: Külgazdaság 2010/1-2.

Palócz Éva (2009): Fragezeichnen der Zukunft der ungarischen Wirtschaft. Europäische Rundschau, 2009/4, Jahrgang 37. pp. 85-92.

Palócz Éva – Gém Erzsébet – Nagy Ágnes – Páczi Erzsébet – Tóth Gábor (2010): Áttekintés az állami rendszerek működéséről nemzetközi összehasonlításban. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. Készült a VOSZ megbízásából

Palócz Éva (szerk) – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Nagy Ágnes (2009): A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról. Készült a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. támogatásával.

Tóth István György (szerk) -Bartha Attila, Gál Róbert Iván, Kolosi Tamás, Nagy Katalin, Palócz Éva, Szivós Péter (2009): Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Budapest, 2009. június. Készült a Tárki Zrt. és a Kopint Tárki Zrt. együttműködésében az MGYOSZ megbízásából

Palócz Éva (szerk)- Antal Dániel, Bartha Attila, Gém Erzsébet, Hárs Ágnes, Kincses Gyula, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Voszka Éva (2009): A gazdasági növekedés dinamizálásának lehetősége az államháztartási kiadások csökkentése mellett. Készült a Reformszövetség megbízásából.

Palócz Éva (2009): Gondolatok a világgazdaság állapotáról. In: Münchhausen báró kerestetik. Mit kezdjünk a Nagy magyar válsággal? Hankiss Elemér- Heltai Péter (szerk). Médiavilág kiadó, Budapest, 2009. ISBN 978-963-06-6572-8. pp. 275-280.

Palócz Éva (2008): 2008 a romló gazdasági helyzet, súlyos pénzpiaci krízis éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 0864-7755, 2008. Budapest pp. 821-832

Palócz Éva (2008): A magyar valutapiaci krízis háttere. Az Elemző. Közép és kelet-európai politikai és gazdasági szemle. 4. évfolyam/ 3-4. szám, 2008. ősz-tél. pp 5-21.

Palócz Éva (2008): Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. in: Társadalmi Riport 2008. Szerk: Kolosi Tamás -Tóth István György. Budapest 2008. ISSN 1216-6561. p. 189-204.

Palócz Éva (2008): A javuló államháztartás és a tovább romló reálgazdaság éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2007-ről. Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány. ISSN 0864-7755, 2008. Budapest pp. 664-673.

Palócz Éva (2008): A magyar gazdaság jövője a politikától függ. Külgazdaság 2008/1-2.

Palócz Éva (szerk) – Bartha Attila – Erdős Szabolcs – Kutasi Gábor – Matheika Zoltán – Nagy Ágnes (2008): Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében. Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Budapest, 2008. április 7.

Klauber Mátyás (szerk.), Bernát Anikó, Nagy Ágnes, Palócz Éva, Vakhal Péter [2008]: A járműipari ágazati stratégia kialakítását megalapozó szakmai átvilágító tanulmány. Készült a Gazdasági Minisztérium számára. Budapest. Kopint-Tárki.

Palócz Éva – Matheika Zoltán – Nagy Ágnes (2007): Az adóbázis szélesítésének nemzetközi tapasztalatai. Készült a Pénzügyminisztérium megbízásából. Kopint-Tárki. Budapest 2007. p 90.

Palócz Éva (2007): A magyar gazdaság rövid-középtávú kilátásai 2007 elején. In: Fejlesztés és Finanszírozás ISSN:1589-3596. 2007/2. pp 87-96. www.ffdf.mfb.hu

Palócz Éva (2007): Az egészségügy és a versenyképesség kapcsolata. In: Vizi.E. Szilveszter – Teplán István – Szentpéteri József (szerk.), Előtanulmányok a Társadalmi Párbeszédhez. A gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok. Budapest 2006. ISBN 963 06 0046 3. pp.111-125

Gém Erzsébet – Palócz Éva (2006): A tőke és a szolgáltatások szabad áramlásának feltételei és hatásai a magyar pénzügyi rendszerben, az Európai Uniós csatlakozást követően. Készült a PSZÁF támogatásával. 2006. január

Gém Erzsébet – Palócz Éva: Államháztartáspolitika. In: Pesti Sándor (szerk): Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rejtjel kiadó Budapest 2006. 13-64.o

Palócz Éva: The Paradox of the Reaction to the Service Directive: Paper presented on the Conference “Beyond Homogeneity”, organized by the Center for EU Enlargement Studies on the 9th of February 2006 CEU, Budapest p 17-24.

Palócz, Éva – Kovács, Zoltán Ákos (2006): A magyar szolgáltatásexport támogatása (módszerek és ágazatok). Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából. Budapest, 2006. július.

Palócz Éva (2005): a javuló reálgazdaság és tovább romló államháztartás éve. Magyarország Politika Évkönyve 2006. pp 349-371. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány Budapest, ISSN 0864-7755

Palócz, Éva – Nagy Ágnes (2005): A Szolgáltatás-Direktíva lehetséges hatásai az EU Belső Piacára és a magyar szolgáltatáspiacra. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára. Budapest, 2005. június

Palócz Éva – Hamar Judit (2005): Business services in Hungary. Kopint-Datorg Discussion Papers No 68. Budapest 60p.

Palócz Éva – Kovács Zoltán Ákos – Pénzes Petra (2005): L’économie hongroise apres son adhésion a’ l’Union Européenne (Hungarian economy after the EU-accession) Accomex. 2005. janvier/février. No 61. p. 17-21.

Palócz Éva – Hamar Judit (2004): Az üzleti szolgáltatások helyzete Magyarországon (a nemzetközi tendenciák és empirikus felmérések tükrében). Budapest, 2004. augusztus. Kopint- Datorg Műhelytanulmányok 40. sz. Budapest, 2004. augusztus. p 37

Palócz Éva – Tóth I. János (2003): A 2002. évi bérnövekedés okai. Elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében Bp., 2003. május. 47 oldal. Kopint- Datorg Műhelytanulmányok; 37. sz. ISBN 963 7275 92 4 Budapest. 47 p.

Palócz, Éva – Borszéki Zsuzsa (2002): A szolgáltatáskereskedelem helye és szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Készült a Külügyminisztérium megbízásából Bp. Kopint- Datorg, 71 oldal.