Szakmai gyakorlat

A Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet szakmai gyakorlatot hirdet olyan közgazdász, szociológus, esetleg más társadalomtudományi szakos egyetemi hallgatók számára, akik érdeklődnek az elemző-kutató munka iránt. A feladat az intézet (elsősorban angol nyelvű) elemzéseihez való hozzájárulást, részfejezetek elkészítését, adatgyűjtést és irodalomfeldolgozást foglalja magában, de időről-időre adminisztratív jellegű feladatok is előfordulhatnak.
Magyar anyanyelv és az angol nyelv felsőfokú ismerete szükséges. Távmunkában végezhető, alkalmanként munkahelyi bejárással, kellemes, Buda-központi irodai környezetben.
A vállalt feladat nagyságától függően az intézet fizetést is biztosít, egyéni megállapodás alapján.
A jelentkezéseket „szakmai gyakorlat” tárggyal az erika.rozsas@kopint-tarki.hu címre várjuk.