Tanulmány a magyar vállalatok innovációs tevékenységét befolyásoló tényezőkről (angolul)

A tanulmány célja, hogy részletes betekintést nyújtson a magyar vállalatok innovációs tevékenységének főbb tényezőibe és összetevőibe. Hogyan tudnak a magyar cégek lépést tartani a gyorsuló technológiai megújulással, üzleti megoldásokkal és az innováció kihívásaihoz való alkalmazkodással?

Az 1. fejezet a nemzetközi irodalomba nyújt betekintést, különösen azon innovációs elméletekbe, amelyek relevánsak a magyar cégek innovációs tevékenysége szempontjából.  A 2. fejezet a különböző statisztikai adatok feldolgozása alapján mutatja be a magyar cégek innovációs teljesítményét, regionális és nemzetközi összehasonlításban mutatják be. Elemzi a magyar rangsorolást a makrogazdasági megközelítésű European Innovation Scoreboard (EIS) és az Európai Bizottság Community Innovation Survey (CIS) terén, amely vállalati felmérésen alapul. További statisztikai forrásokat is felhasznál, pl. az Európai Beruházási Bank (EIB) “Investment and Financing for Investments” felmérését (EIBIS) valamint a Digital Economy and Society Index (DESI) adatait, amelyek szintén fontos elemei az innovációnak. A 3. fejezet annak a vállalati felmérésnek az adatait elemzi, amelyet a Kopint-Tárki végzett a munka keretében. A felmérést vállalatvezetőkkel történt interjúk egészítik ki.

A felmérés és az interjúk alapján a következő 3 fő korlát azonosítható az innovációval kapcsolatban:

  • A legtöbb vállalat, amely nem innovál, azt a véleményt képviseli, hogy az innováció nem szükséges. Ez a vezetés vonakodásából, az ismeretek hiányából és a hosszú távú stratégiai megközelítés hiányából fakad
  • A megfelelő készségek hiánya: bár Magyarországon a munkaerőhiány súlyos tényező, amelyet az innovációnak elméletileg enyhíthetne, a megfelelő ismeretek gyakran hiányoznak. Ez az oktatási és képzési rendszer anomáliáiban gyökerezik.
  • Az állami innovációs menedzsment és támogató intézmények kiszámíthatatlansága. Az interjúalanyok egyértelműen kifejtették véleményüket, miszerint a magyar innováció intézményi környezetének gyakori változásai nem teremtettek kedvező feltételeket a hazai vállalati innovációhoz.
Megrendelő:
Az Európai Bizottság magyarországi képviselete N° NP/2019-17/BUD
Időtartam:
2020. február
Projektvezető:
Palócz Éva
Résztvevők:
Matheika Zoltán, Palócz Éva, Vakhal Péter, Gebei Tamás
Dokumentumok: