Műhelytanulmányok

39. sz. Nagy Katalin (2004): Gondolatok a magyar iparpolitikáról

38. sz. Bóc Imre, Klauber Mátyás (2003): A közvetítő kereskedelem szerepe a magyar exportban és importban

37. sz. Palócz Éva (2003): A 2002. évi bérnövekedés okai

36. sz. Oblath Gábor (2003): Magyarország csatlakozása az euró-övezethez

33. sz. Gács János (2001): Bérkonvergencia EU-csatlakozás előtt és után

32. sz. Réti Tamás (1999): A keleti kereskedelem – gazdasági együttműködés a szomszédos kis országokkal

31. sz. Hamar Judit (1999): A külföldi működőtőke beáramlásának területi és szektorális jellemzői Magyarországon

30. sz. Szamuely László (1998): Pénzügyi összeomlás után: a FÁK-országokkal való kereskedelem és kilátásai

29. sz. Bóc Imre, Klauber Mátyás (1998): A kilencvenes évek a belkereskedelemben

28. sz. Czombos Rozália, Okruczky Katalin (1998): A külkereskedelmi forgalom és a fizetési mérleg meghatározói az 1988-1997 években

27. sz. Lányi Kamilla (1998): Az agrárgazdaság átalakulásáról Magyarországon a 90-es években

26. sz. Hamar Judit (1998): A külkereskedelmi mérleg alakulását meghatározó főbb tényezők

25. sz. Oblath Gábor (1997): Árfolyampolitika, bérköltségek, versenyképesség és gazdasági fejlődés

24. sz. Nagy Katalin (1997): EU-források a kelet-német tartományok újjáépítése szolgálatában

23. sz. Réti Tamás (1997): A CEFTA-kereskedelem fejlődése: lehetőségek és korlátok